Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Ties van der Velden, Kapelmeester Leonardus kapel overleden.

Afgelopen week kreeg het Gilde Sint Leonardus het droeve bericht dat Ties van der Velden is overleden. Vanaf het begin van de  herbouwde Leonardus kapel in 1979 hebben Ties en zijn vrouw Ria ( overl. 2019 )   tot omstreeks 2018 zich ingezet voor een schone omgeving van de kapel. Elke dag werd de kapel door hen geopend en ’s avonds weer gesloten, het offerblok geledigd, kaarsjes aangevuld en was Ties de koster tijdens onze gebedsdiensten in de kapel.

Maar ook als een belangrijke taak, zelfs tot heden, werd het dagelijks toezicht op de kapel aan hen toevertrouwd. En dat was ook hard nodig. Want meermalen werd door vandalen vernielingen aangericht, koper en lood gestolen en het offerblok geleegd. Wij hebben grote waardering voor het vele werk dat zij ons uit handen hebben genomen.

Ria en Ties, hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet voor onze kapel, rust zacht.

Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus.

 

Laatst bewerkt op 28 august 2022, 08:47. Geplaatst op 28 august 2022, 07:42.
Volgende »« Vorige