Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Jaarvergadering 2020

Jaarvergadering Gilde St. Leonardus     

 Zaterdagmiddag jl. 25 januari 2020 hield het gilde St. Leonardus haar jaarvergadering. Maar liefst 20 agendapunten passeerden de revue. Een hele middag van 13.00 – 18.00 uur vergaderen. Kan dat wel? Ja bij het gilde St. Leonardus is dat mogelijk. Met koffie- en gebak en een biertje ging het met een snelvaart door de agenda.

Maar eerst nodigde de traditie ons uit voor een gebedsviering in onze Leonarduskapel. Onze gildeheer Franklin De Coninck ging voor in deze viering en sprak de verwachting uit dat ons overleg, gezien de agenda die is opgesteld, wel nieuwe inspiratie zal brengen in een open gesprek over de toekomst van ons gilde. Maar zover is het nog niet gekomen.

Na deze korte maar mooie gebedsviering trokken we weer naar ons schietterrein ’t Wipke om aan de vergadering te beginnen.

Bij enkele agendapunten werd wat langer stil gestaan. Een belangrijk punt was de herverkiezing van onze voorzitter en commandant. Met algemene stemmen en een warm applaus werden Geert-Jan (Bzn) en Jan Rooyakkers herkozen voor een periode van 4 jaar.

En omdat Mari van den Elsen het afgelopen jaar zich tot koning en keizer heeft geschoten werden voorstellen gedaan voor de aanschaf van de keizersketen. Ook de viering van het  600-jarig bestaan werd besproken, waarvoor een commissie is ingesteld.

Een levendig gesprek ontstond rond het agendapunt met betrekking tot het toelaten van dames binnen het St. Leonardusgilde. De meningen hierover waren erg verdeeld en ondanks de vele goede argumenten voor toelating was het onmogelijk hierover al een definitief besluit te nemen. In de komende tijd zal hierover nog vaak worden gediscussieerd.

Na de rondvraag kon de voorzitter om 18.00 uur deze vergadering sluiten met de Christelijke groet en was het wachten op de gildezusters voor een gezamenlijke Brabantse koffietafel.

In verband met zijn 25-jarig lidmaatschap van het Gilde St. Leonardus werd door de voorzitter bij Huub van de Heuvel een zilveren Leonardus opgespeld en werd hij hartelijk bedankt voor zijn trouwe inzet bij het gilde, vooral met betrekking tot het beoordelen en het aanleveren van zilver.  Maar ook zijn vrouw Truus deelde in de feestvreugde. Zij heeft in al die jaren als gildezuster haar medewerking gegeven aan de organisatie van diverse gilde-activiteiten. Daarom werd zij in de hulde betrokken en ontving zij uit handen van de voorzitter een mooie bos bloemen. En rond de klok van tien kon deze jaarvergadering succesvol worden afgesloten.

 Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 28 januari, 19:31. Geplaatst op 27 januari, 20:01.

Fijne Feestdagen en de beste wensen voor 2020.

Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus van de Donck.

 Cees Huijbregts, Theo Vermeulen, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Tonny van de Graft, Piet Rovers, Antoon de Groot, Frans Verhoeven, Huub van de Heuvel, Tijn van der Bruggen, Jan Rovers, Mario van den Elsen, Willie van der Heijden, Harrie van Dijk, Jan Rooijakkers, Andre van Nunen, Hans Claas , Bart van Dinteren, Geert-Jan van Rixtel [Bzn], John Verhoeven, Ruud Vermeulen, Geert-Jan van Rixtel [Fzn], Leon de Louw.

 Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 3 januari 2020 19:00 uur op ’t Wipke.

 

 

Geplaatst op 14 december 2019, 09:53

Patroon dag 6 november 2019

Gilde St. Leonardus viert het feest van zijn patroon.

Beek en Donk – Het Gilde St. Leonardus heeft op woensdag 6 november  haar patroonfeest gevierd. Al vroeg in de morgen kwamen ze bij elkaar in de St. Leonarduskapel voor een gebedsdienst. Gildeheer Franklin de Coninck kon niet aanwezig zijn en daarom werd zijn taak overgenomen door gildebroeder Cees Huijbregts .In een korte overweging werd ingegaan op de kloof tussen rijk en arm in onze wereld. Bij God is dat anders. Daar zijn alle mogelijkheden voor iedereen gelijk. En St. Leonardus heeft daar een goed voorbeeld aan gegeven.

Na deze dienst werd een vendelgroet gebracht aan Henk Kanters en werd hem een enveloppe aangeboden als dank voor de goede zorg voor onze kapel.

Na deze gebedsdienst werd een vendelgroet gebracht aan de bewoners van de Hoge Hees in de Schoolstraat, voorheen het Leonardusklooster, de bewoners van het Leonardusplein en aan de bewoners van de Nieuwe Werf Tot slot  trokken we naar het gemeentehuis waar wij ontvangen werden door locoburgemeester Dhr. Briels en wethouder Mevr. Slaets. Na de eed van trouw en de vendelgroet werden wij uitgenodigd voor het traditionele brandewijntje.

Om 12.30 uur stond de bus klaar om ons samen met de gildezusters naar de Cisterciënzerabdij van O.L.V.van Koningshoeven te Berkel-Enschot te brengen. Na een goed verzorgde abdijlunch volgde een boeiende excursie in de bierbrouwerij van de monniken.

Het bekende trappistenbier La Trappe wordt in samenwerking met de monniken van de Abdij  gebrouwen. Wereldwijd zijn er slechts 7 trappistenbieren. Alleen La Trappe stamt uit Nederland. Echt trappistenbier moet aan 3 voorwaarden voldoen: het moet gebrouwen zijn binnen de muren van de Abdij, onder toezicht van de monniken en een gedeelte van de opbrengst gaat naar goede doelen.

Na de excursie was er nog tijd over voor aandacht aan onze twee jubilarissen:

Willy v.d. Heijden: 40 jaar vendelier van ons gilde, altijd bereid te helpen bij werkzaamheden op het schietterrein of bij gildefeesten, ontvangt wekelijks de andere vendeliers aan huis en is een enthousiaste gildebroeder.

Harrie van Dijk: in 1993 schoot hij zich tot koning en na dat koningsjaar werd hij gildebroeder en meteen vendelier. Nu 25 jaar later is hij nog steeds vendelier.  Daarnaast is hij vanaf oktober 2001 tot heden bestuurslid, altijd inzetbaar en actief.

De dames ontvingen een mooie boeket bloemen.

Na deze huldiging en een consumtie van het besruur ging het huiswaarts en konden wij rond de klok van acht weer een succesvolle teerdag afsluiten.

Op zondag 10 november werd om 11.00 uur, samen met onze Beek en Donkse gemeenschap, in een sfeervolle Eucharistieviering het patroonsfeest gevierd van St. Leonardus. De gezangen werden uitstekend verzorgd door het Leonarduskoor onder leiding van de dirigent J.Vos en organiste A. Werners. Na de Eucharistieviering werd nog de eed van trouw afgelegd aan Pastor Geoffrey de Jong als vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag. En daarna was er koffie.

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 11 november 2019, 20:24. Geplaatst op 11 november 2019, 13:09.
«Oudere berichten