Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Patroon dag 6 november 2019

Gilde St. Leonardus viert het feest van zijn patroon.

Beek en Donk – Het Gilde St. Leonardus heeft op woensdag 6 november  haar patroonfeest gevierd. Al vroeg in de morgen kwamen ze bij elkaar in de St. Leonarduskapel voor een gebedsdienst. Gildeheer Franklin de Coninck kon niet aanwezig zijn en daarom werd zijn taak overgenomen door gildebroeder Cees Huijbregts .In een korte overweging werd ingegaan op de kloof tussen rijk en arm in onze wereld. Bij God is dat anders. Daar zijn alle mogelijkheden voor iedereen gelijk. En St. Leonardus heeft daar een goed voorbeeld aan gegeven.

Na deze dienst werd een vendelgroet gebracht aan Henk Kanters en werd hem een enveloppe aangeboden als dank voor de goede zorg voor onze kapel.

Na deze gebedsdienst werd een vendelgroet gebracht aan de bewoners van de Hoge Hees in de Schoolstraat, voorheen het Leonardusklooster, de bewoners van het Leonardusplein en aan de bewoners van de Nieuwe Werf Tot slot  trokken we naar het gemeentehuis waar wij ontvangen werden door locoburgemeester Dhr. Briels en wethouder Mevr. Slaets. Na de eed van trouw en de vendelgroet werden wij uitgenodigd voor het traditionele brandewijntje.

Om 12.30 uur stond de bus klaar om ons samen met de gildezusters naar de Cisterciënzerabdij van O.L.V.van Koningshoeven te Berkel-Enschot te brengen. Na een goed verzorgde abdijlunch volgde een boeiende excursie in de bierbrouwerij van de monniken.

Het bekende trappistenbier La Trappe wordt in samenwerking met de monniken van de Abdij  gebrouwen. Wereldwijd zijn er slechts 7 trappistenbieren. Alleen La Trappe stamt uit Nederland. Echt trappistenbier moet aan 3 voorwaarden voldoen: het moet gebrouwen zijn binnen de muren van de Abdij, onder toezicht van de monniken en een gedeelte van de opbrengst gaat naar goede doelen.

Na de excursie was er nog tijd over voor aandacht aan onze twee jubilarissen:

Willy v.d. Heijden: 40 jaar vendelier van ons gilde, altijd bereid te helpen bij werkzaamheden op het schietterrein of bij gildefeesten, ontvangt wekelijks de andere vendeliers aan huis en is een enthousiaste gildebroeder.

Harrie van Dijk: in 1993 schoot hij zich tot koning en na dat koningsjaar werd hij gildebroeder en meteen vendelier. Nu 25 jaar later is hij nog steeds vendelier.  Daarnaast is hij vanaf oktober 2001 tot heden bestuurslid, altijd inzetbaar en actief.

De dames ontvingen een mooie boeket bloemen.

Na deze huldiging en een consumtie van het besruur ging het huiswaarts en konden wij rond de klok van acht weer een succesvolle teerdag afsluiten.

Op zondag 10 november werd om 11.00 uur, samen met onze Beek en Donkse gemeenschap, in een sfeervolle Eucharistieviering het patroonsfeest gevierd van St. Leonardus. De gezangen werden uitstekend verzorgd door het Leonarduskoor onder leiding van de dirigent J.Vos en organiste A. Werners. Na de Eucharistieviering werd nog de eed van trouw afgelegd aan Pastor Geoffrey de Jong als vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag. En daarna was er koffie.

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 11 november, 20:24. Geplaatst op 11 november, 13:09.

Eucharistieviering Patroonsfeest 2019

Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus

zondag 10 november 2019

Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op zondag 10 november 2019 om 11.00 uur het feest van zijn patroon Sint Leonardus.

Deze plechtige viering vindt plaats in de H. Michaëlkerk in Beek en wordt voorgegaan door pastoor Geoffrey de Jong en diaken-gildepastor Franklin De Coninck. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor, onder leiding van de dirigente Mevrouw Y. Vos en organist Mevrouw A. Werners.

De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. De teerdag van het Gilde Sint Leonardus, die gekoppeld is aan deze dag, vieren wij dan ook op woensdag 6 november 2019. Deze dag begint met een gebedsdienst in onze leonardus kapel aan de Goorloop. Achtereenvolgens zullen wij een vendelgroet brengen aan de bewoners de Hoge Hees in de Schoolstraat, het leonardusplein,  De Nieuwe Werf,  en aan het gemeentebestuur. Een verslag hiervan zult u kunnen lezen in de Mooi Laarbeek Krant van week 46.

Laatst bewerkt op 31 oktober, 15:41. Geplaatst op 31 oktober, 13:37.

verslag Kermis 2019

Mario van den Elsen voor de derde achtereenvolgende keer Koning van het Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Dankzij het mooie weer kunnen de gildebroeders en gildezusters van het gilde Leonardus weer terugzien op een goed geslaagde kermisdag. Alle activiteiten vonden plaats op zaterdag 7 september. Om half tien vertrok het gezelschap naar de afgaande koning Mario van den Elsen om hem een vendelgroet te brengen. Na een gezellig onderonsje vertrok het gezelschap naar de Leonarduskapel voor een gebedsdienst, die voorgegaan werd door onze Gildeheer Franklin De Coninck. Deze stond in het teken van de wonderbaarlijke genezing van een vrouw die vol vertrouwen de mantel van Jezus aanraakte. Het geloof heeft haar gered en ze mag weer bij de samenleving horen. Ook ons laat Hij niet in steek als we Hem om hulp vragen.

Na deze gebedsdienst werden we op ’t Wipke ontvangen door de gildezusters, die ons uitnodigden om samen met hen te genieten van de heerlijke erwten- of tomatensoep met broodjes.

Kort daarna werd begonnen met het schieten van de nieuwe koning van ons gilde. Geheel volgens traditie werd vooraf drie keer rond de vogel getrokken om die te ontdoen van de kwade geesten. Na de wijding van de vogel werden de eerste schoten gelost door de kerkelijke en wereldlijke overheid en de afgaande koning. Daarrna barstte de strijd los tussen zes gildebroeders om de fel begeerde koningstitel te veroveren. Bij het 107de  begaf de vogel het en het laatste stuk viel naar beneden.  Het was Mario van den Elsen die het presteerde om voor de derde achtereenvolgende keer, en vijf keer in zijn leven,  de vogel eraf te schieten. Dat betekent, dat hij nu de nieuwe koning wordt en in de loop van het komend jaar voor het leven tot keizer wordt gekroond. Mario van harte gefeliciteerd en geniet van het koningschap.

Na de installatie van de nieuwe koning werd het sponsorbedrag van de Fietste Mee aan de vier Laarbeekse verenigingen van de zonnebloem overhandigd. Zie hierover een artikel elders in dit blad. 

Direct hierna begon het luchtbuksschieten voor de jeugd tot 18 jaar. En het was weer Mike Manders die voor de tweede keer de vogel naar beneden haalde. Proficiat Mike.

Gelijktijdig met het luchtbuksschieten begon de wedstrijd voor het koningskruisschieten. En het waren Irma van Rixtel, Jan Rovers en Jan Rooijakkers die een zilveren kruis mee naar huis mochten nemen.

Tenslotte volgde de strijd voor de titel van kermiskoning of -koningin. Het was weer een spannende strijd en het lukte aan Carel Raaymakers om het laatste restje van de vogel naar beneden te schieten. Mario hing de nieuwe kermiskoning de rode sjerp om en daarmee wordt  Carel uitgenodigd om het komende gildejaar bij alle belangrijke gildefestiviteiten aanwezig te zijn. Carel van harte gefeliciteerd en wij wensen jou een mooi koningsjaar.

Voor overige foto's zie https://www.gildesintleonardus.nl/fotos/kermis:FotosKermis-13

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Geplaatst op 9 september, 08:44
«Oudere berichten