Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Kerstkaart 2018

Fijne Feestdagen en een gelukkig 2019.

Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus Donck.

Cees Huijbregts, Theo Vermeulen, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Tonny van de Graft , Piet Rovers, Antoon de Groot, Frans Verhoeven, Huub van de Heuvel, Tijn van der Bruggen, Jan Rovers, Mario van den Elsen, Willie van der Heijden, Harrie van Dijk, Jan Rooijakkers, Andre van Nunen, Hans Claas , Bart van Dinteren, Geert-Jan van Rixtel [Bzn], John Verhoeven, Ruud Vermeulen, Geert-Jan van Rixtel [Fzn], Han Konings, Leon de Louw.

 

Laatst bewerkt op 29 december 2018, 13:21. Geplaatst op 28 december 2018, 13:30.

Patroons dag 6 november 2018

 

Sfeervolle Teerdag van het St. Leonardusgilde.

De viering van het patroonfeest van de H. Leonardus werd ingezet op zondag 4 november 2018 met een plechtige Eucharistieviering , voorgegaan door Pastoor Jos Verbraeken en onze  Gildeheer Franklin De Coninck. De gezangen werden verzorgd door het Leonarduskoor en tijdens de communie werd het lied gezongen van “t kapelleke van St. Lennert”, geschreven door onze gildebroeder Tonny van de Graft. In zijn overweging stelde onze gildeheer de vraag centraal: “Wat is het eerste gebod ? ”, met  als antwoord: “De liefde tot God en de  liefde tot de medemens”. Na de viering werd aan de pastoor en de gildeheer de eed van trouw afgelegd. Hierna werd aan alle aanwezigen een lekker bakje koffie aangeboden.

Op 6 november was de officiële feestdag, die begon met een gebedsviering in onze Leonarduskapel, met als thema vergeving vragen en elkaar vergeving schenken. 

Na de gebedsviering werd een vendelgroet gebracht aan onze Gildeheer en aan Ties van de Velden, die enkele maanden geleden het stokje van de zorg voor de kapel heeft overgedragen  aan Henk Kanters. Ook Henk deelde mee in de vendelgroet.

Hierna trokken we naar de Nieuwe Werf, waar we met veel enthousiasme werden ontvangen. ER werd een vendelgroet gebracht aan de bewoners, die zelf ook met hun instrumenten actief deelnamen aan deze feestelijke ontvangst. We werden weer heel gastvrij uitgenodigd voor een kopje koffie, waarna we koers zetten richting  gemeentehuis, waar we ontvangen werden door de burgemeester en alle wethouders. Vooraf aan de vendelgroet werd de eed van trouw afgelegd aan het wereld gezag. In een mooie toespraak liet onze burgemeester blijken dat hij goed op de hoogte was van ons gildewezen. Tenslotte werd nog een vendelgroet gebracht aan onze gastheer en gastvrouw Jos en Cobie, die hierna voor een rijk gevulde Brabantse koffietafel hadden gezorgd, waarbij ook de gildezusters en de burgemeester waren uitgenodigd.

 

Als laatste onderdeel van deze teerdag was een bezoek aan het Jan Visser Museum in Helmond.

Dit museum geeft een goed beeld van leven en werken van 1850 tot 1950. Allerlei soorten gereed-schappen en machines, waarmee de gezinnen in die tijd werkten, waren hier tentoongesteld.

Beslist de moeite waard om hier ook eens een kijkje te komen nemen.

Met dit bezoek werd onze teerdag beëindigd.

Gilde St.Leonardus Beek en Donk

 

 

Laatst bewerkt op 29 december 2018, 13:14. Geplaatst op 16 november 2018, 20:32.

Eucharistieviering patroonsfeest Sint Leonardus. 

Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op zondag 4 november 2018 om 11.00 uur het feest van zijn patroon.

Deze plechtige viering vindt plaats in de H.Michaëlkerk in Beek en wordt voorgegaan door pastoor Jos Verbraeken en diaken-gildepastor Franklin De Coninck. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor, onder leiding van de dirigente Mevrouw Y. Vos en organist Mevrouw A. Werners.

De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. De teerdag van het Gilde Sint Leonardus, die gekoppeld is aan deze dag, vieren wij dan ook op dinsdag 6 november 2018. Deze dag begint met een gebedsdienst in onze leonardus kapel aan de Goorloop. Achtereenvolgens zullen wij een vendelgroet brengen aan de bewoners van  De Nieuwe Werf en aan het gemeentebestuur. Een verslag hiervan zult u kunnen lezen in de Mooi Laarbeek Krant van volgende week.

Met gildegroet,

Gildebroeders van het gilde Sint Leonardus Beek en Donk

Geplaatst op 20 october 2018, 09:20
«Oudere berichten