Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

St. Leonardus ( info van lezing Cees Huijbregts)

De H. Leonardus is rond 495 geboren op het kasteel Vendôme in Frankrijk. Hij was een zoon uit een vooraanstaand adelijk geslacht en zijn ouders bekleedden een hoge functie aan het hof van Koning Clovis, koning van de Franken. Toen Clovis de veldslag bij Tolbiac bij Keulen had gewonnen in 494, liet hij zich dopen door bisschop Remigius en met hem zo’n drieduizend andere edelen. Waarschijnlijk ook de ouders van Leonardus waren erbij betrokken. Uit achting voor de ouders van Leonardus nam Clovis het peterschap aan van Leonardus. Hij had door zijn familierelaties gemakkelijk een ambt kunnen verkrijgen aan het hof van Clovis, maar Leonardus voelde er meer voor zich te wijden aan vroomheid en godsdienst. De grote waarheden van de godsdienst werden hem als het ware met de paplepel ingegeven door bisschop Remigius, die Leonardus rond 520 tot priester wijdde. Hierna trok hij al gauw van ’t hof  naar het zeer strenge klooster Micy in de nabijheid van de stad Orleans. Door zijn volmaakt gedrag wilde de abt Maximinus  hem verheffen tot het bisschopsambt maar Leonardus achtte zich hiertoe niet waardig en vond dit te veel eer voor hem.

Leonardus als kluizenaar.

leonardus als kluizenaar

Hut en kapel in Noblac

Na overleg met de abt verliet Leonardus omstreeks 530 dit klooster en streek zich neer om in de bossen bij Limoges op een open plek Noblac geheten. Hier bouwde hij een kleine hut voor zichzelf, waar hij als kluizenaar ging leven in strenge boetvaardigheid en versterving. Hij bouwde daar ook een kapelletje.

Zijn toewijding bracht hem er soms toe buurtkerkjes te bezoeken. Zijn diep gewortelde godsvrucht bracht hij ook over op anderen en met name op de gevangenen, die hij bezocht. Ingevolge een privilege dat hem was verleend door koning Clovis, kon hij de gevangenen vrijheid schenken en als hij hiervan gebruik maakte liet hij nooit na deze ex-gevangenen te manen tot boetvaardigheid en een eerzaam mens te zijn. En tegen iedereen die hij tegenkwam begint hij het Evangelie te verkondigen en weldra wordt hij omringd door vrome volgelingen.

Steeds meer mensen komen naar de kluizenaar om zijn gebed te vragen Als een lopend vuurtje gaat het nieuws rond over de vele gebedsverhoringen en ook het koninklijk hof krijgt dit te horen. Nu wil het verhaal dat koningin Clothilde een kindje verwacht en de zwangerschap mis dreigt te gaan. De koning stuurt een dienaar naar Leonardus en vraagt hem op het hof aan te komen. Eenmaal daar smeekt Clovis zijn kluizenaarsvriend voor zijn vrouw en kindje te bidden. Het laat zich niet moeilijk raden wat er gebeurt. Er komt een wolk van een baby ter wereld. Clovis wil hem hiervoor belonen met goud en zilver. Maar Leonardus wijst dit af en Clovis geeft hem in Noblac zoveel grond als hij in één dag met zijn ezel kan berijden. Geloof maar dat Leonardus de zweep erop gelegd heeft. Hier laat Leonardus een klooster bouwen dat bekend wordt onder de naam klooster van St. Leonard van Noblac.

 

Toen hij zijn deel aan goede werken gedaan had werden zijn inspanningen bekroond met een gelukkige dood op 6 november 559. Hij werd begraven in zijn eigen kapel.

In deze kapel zijn in de latere jaren veel wonderen gebeurd, blinden gingen weer zien, lammen gingen weer lopen en melaatsen werden genezen. Hierdoor werd Leonardus weldra door heel Frankrijk vereerd en groeide deze verering ook uit naar andere landen.

 

Dat is in die tijd ook niet zo vreemd. Heiligenverering was één van de voornaamste manieren om kwalen te behandelen. Geneeskunde stond toen nog in de kinderschoenen en daarom nam men bij ziekten of bepaalde wensen zijn toevlucht tot een heilige, ook al moest men daarvoor een eind reizen. Voor elke kwaal een heilige.

Vooral St. Anna werd vaak aangeroepen  door kinderloze paren die graag een kindje wilden hebben.

En het gedichtje: “Naar Sint Anneke gaat men om een manneke” zegt alles: toon devotie ten overstaan van de H. Anna en een geschikte echtgenoot zal spoedig uw pad kruisen.

 

Maar ook St. Leonardus was een geziene heilige en dat kwam door het feit dat hij voor vele kwalen kon worden aangeroepen. Hij was de :

 

De doop van Leonardus.

 de doop van Leonardus 

 

Leonardus beeld, te bezichtigen in de Leonardus Kapel aan de goorloop te Beek en Donk.

leonardus beeld