Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Historie Gilde Sint Leonardus. 

 De Rooi Skut van de Donck. 

Het gilde St. Leonardus, secretariaat J. Rovers, Margrietstraat 5, 5741 XK Beek en Donk, is een autonome vereniging. Het aktenummer van de statuten, opgemaakt op 11 juni 1998, is 9802107. Aansluiting bij Kring Peelland is geschied in 1935, registratienummer 1515. Het gilde St. Leonardus is gehuisvest in Café-Restaurant De Zwaan te Beek en Donk. Samen met het St. Antoniusgilde beschikt het St. Leonardusgilde over een eigen  schietaccommodatie ’t Wipke aan de Zwinkelweg te Beek en Donk. In het algemeen wordt aangenomen dat het gilde St. Leonardus dateert van het jaar 1422. Dit gegeven berust op het feit dat in het oorspronkelijk document bij gelegenheid van de oprichting van de Donkse kapel in 1422 het gilde St. Leonardus wordt genoemd. Dit document wordt bewaard in het archief van de St. Leonardusparochie.
 
Het eerste duidelijk bewijs van het bestaan van het gilde St. Leonardus is een bewaard gebleven zilveren koningsschild met de vermelding dat Jan Teunissen in 1639 koning van het gilde St. Leonardus was. Het Donkse gilde, in de volksmond ook wel de “Rooi Skut” genoemd, bezit nog zeven schilden uit de 17de eeuw (waarvan het oudste schild dateert van 1609)  en tien schilden uit de 18de eeuw. In de jaren tussen de eerste en tweede oorlog hield het gilde St. Leonardus zich voornamelijk bezig met het koning- en prijsschieten tijdens de kermis en het vieren van de traditionele teerdag op 6 november. Tijdens de tweede oorlog kon het gilde geen activiteiten ontplooien. Volgens het notulenboek werd de Donkse schut op 28 mei 1945 opnieuw opgericht.
 
Enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van het gilde zijn o.a. :
-         de deelname aan het landjuweel in Etten en Leur, waar het gilde St. Leonardus de
          derde prijs wist te behalen in de optocht;
-         de bedevaarten naar Saint Leonard De Noblat in Frankrijk, (de geboorteplaats van de
          patroon van het gilde) en de bedevaarten naar Zoutleeuw in België;
-         de tamboers van het gilde St. Leonardus zijn zesmaal in successie kampioen geworden
           bij het groepstrommen in Klasse A van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden;
-         de deelname aan de Nationale Taptoe in Breda in 2004 en 2006;
-         35 jaar vriendschapsverband met het Schützengesellschaft  Gittelde in Duitsland en de 
          regelmatige uitwisselingen.;
-         in 1971 werd luister bijgezet aan het Koninginnefeest te ’s Gravenhage;
-         het organiseren van kringgildefeesten in 1983, 1993, 1999 en 2003;
 
De belangrijkste dag van het verenigingsjaar is de teerdag op 6 november, de sterfdag van onze patroon Sint Leonardus. Maar ook de kermisdagen, de jaarvergadering en de deelname aan kringgildefeesten zijn de jaarlijkse hoogtepunten bij het St. Leonardusgilde.
 
Het aantal geüniformeerde leden bedraagt momenteel 23. Het gilde bestaat enkel uit mannen en de gemiddelde leeftijd is 61 jaar.
 
Als bijzondere karakteristiek mag worden vermeld de bouw van de St. Leonarduskapel. Met vereende krachten en in samenwerking met het gemeentebestuur en de buurtbewoners hebben de gildebroeders van het gilde St. Leonardus een kapelletje gebouwd op een rustig plekje aan de Goorloop op de hoek van de kapelstraat en Lage Heesweg, officieel ingewijd en geopend op de teerdag van 6 november 1979. Deze kapel is een blijvende herinnering aan de vroegere bedevaartskapel, gebouwd in 1422 en toegewijd aan de H. Leonardus van Noblat.  Jarenlang deed de kapel dienst als bedevaartskapel. Na de 80-jarige oorlog bij de vrede van Munster in 1648, toen het uitoefenen van de katholieke eredienst verboden werd, raakte de kapel in verval. Nu ruim dertig jaar geleden is in de buurt van deze bedevaartskapel de St. Leonarduskapel gebouwd. Leonardus is de patroonheilige van de gevangenen. Velen heeft hij bevrijd en als zodanig zou men deze kapel kunnen zien als een vrijheidssymbool voor onze tijd.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk
 

Het Gilde Sint Leonardus in 1905.

Sint Leonardus gilde 1905

Dit is de oudste foto van het Gilde Sint Leonardus van de Donck gemaakt in Gemert 1905 bij een gildenfeest.

Staande van links naar rechts: Janus van de Heuvel, Toon Jansen, Dorus van Berlo en Tinus Rooijakkes. Zittend van links naar rechts: Jan Brouwers, Ties Dekkers, Hannes Leenders en Ton Verhoeven. Dit gilde is oorspronkelijk een kerkelijke broederschap geweest en is spoedig na de stichting van de Leonarduskapel op de Donk in 1422 ontstaan. Het Sint Leonardus Gilde is de oudste vereniging die wij in ons dorp kennen en die nog bestaat. Info: Kent u ze nog de Beek en Donkenaars doorTheo van Rossum. Wie weet wie de tamboer is ?? Volgens Jan Huijbers is de tamboer Toontje Vlemmings.

Het Gilde Sint Leonardus in het jaar 1956, foto is gemaakt bij het kringgildefeest in Beek en Donk.

Sint Leonardus Gilde 1950

Staande van Links naar rechts: Piet Leenders,Frans Smits, Adriaan Pennings, Martin van der Heijden, Jan van Boxmeer, Johan Swinkels, Jan Meulensteen en Frits van Rixtel. Zittend van Links naar rechts Jan Kanters H. Rooijakkers, Frans Manders en Johan van Lieshout. 

Het gilde Sint Leonardus 1993.

 

Staand van links naar rechts : Geert-Jan van Rixtel [Fzn], Frans Konings, Adriaan Verschuren, Geert-Jan van Rixtel [Bzn], Nico Wolf, Gerad Leenders, Jan Huibers, Mark van Rixtel, Willie van der Heijden, Harrie van Dijk, Jan Rovers, Andre van Nunen, Frans Meulensteen. Zittend : Piet Rovers, Richard van der heijden, Frits van Rixtel, Cor de Koning, Theo Vermeulen, Leo Verschuren, Fons de Loos, Antoon de Groot, Cees huijbregts, Frans Verhoeven, Jan van Lieshout.

Het Gilde Sint Leonardus 2004.

 Van links naar rechts staand: Nico Wolf, Adriaan Verschuren, Piet Rovers, Huub van den Heuvel, Ruud vermeulen, Cees Huijbregts, Frits van Rixtel, Cor de Koning, Frans Verhoeven, Willie van der Heijden,Fons de Loos, Frans Konings, Ties van de Velden (kapelbeheerder), Theo Vermeulen, Antoon de Groot, Jan Rovers, Frans Verhoeven, Tijn van der Brugge, Jan Huijbers, Richard van der Heijden. Knielend: Mark van Rixtel, Geert-Jan van Rixtel [Bzn] ,Andre van Nunen, Geert-Jan van Rixtel [Fzn].

Het gilde Sint Leonardus 14 september 2010.

 

Staande: Mario van de Elsen, Piet Rovers, Frans Meulensteen, Willie van der Heijden, Tijn van der Bruggen, Theo Vermeulen, John Verhoeven, Harrie van Dijk, Richard van der Heijden. Zittend: Jan Rovers, Huub van de Heuvel, Frans Verhoeven, Antoon de Groot, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Cees Huijbregts, Fons de Loos, Ruud vermeulen. Tamboers: Geert-Jan van Rixtel Bzn., Andre van Nunen. Standaardrijder Frans Konings. Niet op de foto: Geert-Jan van Rixtel Fzn. en Han Konings.

 

Het gilde sint Leonardus 6 november 2012

 

 

Op het paard [ Timen ] Han Konings, achterste rij Frans Konings, Piet Rovers, Fons de Loos, Huub van de Heuvel, Harrie van Dijk, John Verhoeven, Tijn van der Bruggen, Cees Huijbregts, Theo Vermeulen, Franklin De Coninck, Ruud Vermeulen, Willie van der Heijden. Zittend Jan Rovers, Mario van de Elsen, Ties van de Velden, Frans Verhoeven, Antoon de Groot, Jan Huijbers. Tamboers Andre van Nunen, Geert-Jan van Rixtel [Bzn], Geert-Jan van Rixtel [Fzn].      Niet op de foto Frans Meulensteen.

 

Het gilde Sint Leonardus 4 November 2016.

Het gilde Sint Leonardus 6 November 2017.

 

Achter van links naar rechts:

Willie van der Heijden, Tijn van der Bruggen, Harrie van Dijk, John Verhoeven, Theo Vermeulen, Jan Huijbers, Huub van de Heuvel, Tonnie van de Graft, Cees Huijbregts, Antoon de Groot, Jan Rooijakkers, Ties van de Velden, Mario van den Elsen, Piet Rovers, Franklin De Coninck, Frans Verhoeven, Leon de Louw.

Op het paard [ Timen ] Han Konings.

Voor : Jan Rovers,  Tamboers Andre van Nunen, Geert-Jan van Rixtel [Bzn], Geert-Jan van Rixtel [Fzn].

Niet op de foto Ruud Vermeulen.

Filmpje van een gildefeest in 1922 te Beek en Donk georganisserd door gilde sint Antonius.

http://www.filminnederland.nl/film/vijfhonderd-jaar-st-antoniusgilde
 

Overleden gildebroeders vanaf 1977.

 

 

* Gildebroeder Harrie Hamelijnck.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds xx

xx jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 13 oktober 1977 op 80 jarige leeftijd.

Koning: 1963, 1965 en 1970.

Functie: beschermheer

 

 

 

 

 

* Gildebroeder Piet Leenders.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1950.

42 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 05-02-1992 op 72 jarige leeftijd.

Koning: 1985.

Functie: Vendelier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echtgenote Piet Leenders.

Gilde zuster Anna Leenders van Rixtel

Overleden 27-04-2005 op 81 jarige leeftijd.

 

 

 

 

 

* Gildebroeder Piet van Oss

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1976

20 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 31-01-1996 op 73 jarige leeftijd.

Functie: Piekdrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gildebroeder Gerard van Lieshout.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1996.

7 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 20-06-2003 op 41 jarige leeftijd.

Functie: Vendelier.

 

  

 

* Gildebroeder Leo Verschuren..

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1992.

11 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 30-12-2003 op 68 jarige leeftijd.

Koning: 1991.

Functie: Zilverdrager.

 

 

 

 

 

 

* Gildebroeder Johan van Lieshout.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1945.

60 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 05-02-2005 op 83 jarige leeftijd.

Functies:

Commandant van  19xx tot 19xx

Bestuurslid van 1982 tot 1991

Ere deken van 1991 tot 2005

 

 

 

 

 

Echtgenote Johan van Lieshout.

Gildezuster Drica van Lieshout van Rixtel

Overleden 21-01-2009 op 84 jarige leeftijd.

 

 

 

 

 

 

 

* Gildebroeder Nico Wolff.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1976.

29 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 27-07-2005op 83 jarige leeftijd.

Functies: Piekdrager.

 

 

 

 

 

 

* Gildebroeder Cor de Koning.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1966.

40 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 13-10-2006 op 63 jarige leeftijd.

Koning: 2000 en 2002.

Functies: Zilverdrager.

Schutter vanaf 1978

 

 

 

* Gildebroeder Frits van Rixtel.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1952.

55 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 05-04-2007 op 77 jarige leeftijd.

Functie: Vendelier

Bestuurslid van 1960 tot 1992.

Voorzitter / deken schrijver / Deken schatbewaarder van 1960 tot 1992

Ere deken van 1992 tot 2007.

 

 

 

* Gildebroeder Adriaan Verschuren.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1958.

49 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 14-12-2007 op 68 jarige leeftijd.

Koning: 1997 en 1999.

Functie: Tamboer

 

 

 

 

 

* Gildebroeder Richard van der Heijden.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1958.

53 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 16-02-2011 op 74 jarige leeftijd.

Koning: 1960, 1973, 1975 en 1990.

Functie: Zilverdrager, Piekenier.

 

 

 

  

 

 

* Echtgenote Cees Huijbregts.

Gildezuster Rieky Huibregts-Jansen

Overleden 30 -11-2013.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

* Gildebroeder Frans Meulensteen.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1988.

26 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 23-12-2014 op 54 jarige leeftijd.

Koning: 1989.

Functie: Vendelier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gildepastor Theo van Rossum.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 19XX.

XX  jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 10-02-2015 op 94 jarige leeftijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gildebroeder Frans Konings.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1976.

40 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 23-09-2016 op 70 jarige leeftijd.

Koning: 1977.

Functie: Standaardrijder en commandant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echtgenote Frits van Rixtel.

Gildezuster Martina van Rixtel -Smits.

Overleden 13-02-2018 op 84 jarige leeftijd.

 

 

 

 

 

* Gildebroeder Cees Huibregts.

Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1989.

31 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.

Overleden 21-10-2020 op 90 jarige leeftijd.

Koning: 1988 en 2005.

Lid van de Nobele Orde van de papegay 2014.

Functie: Zilverdrager.

 

 

 

*Gildebroeder Frans Verhoeven                                      
Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1965-1972
Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1974-2021
54 jaar gildebroeder van het gilde sint Leonardus.
Overleden 22-05-2021 op 77 jarige leeftijd.
Koning: 1974, 1987, en 1992.
Functie: Zilverdrager.

 

 

 

 

*Echtgenote Leo Verschuren

Gildezuster Tilly Verschuren-Hamelijnck

 

Overleden 11 september 2023 85 jarige leeftijd

 

 

 

 

 

 

<strong style="ms