Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Overlijden Cees Huijbregts

Op woensdag 21 oktober werd ons gilde St. Leonardus geconfronteerd met het overlijden van Gildebroeder Cees Huibregts

Wij verliezen in hem een actief lid met een grote betrokkenheid en een warm hart voor het gilde.

 Zaterdag 31 oktober nemen we afscheid van Cees, dit vindt plaats met gilden-eer  in besloten kring.

 

Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus

 

 

 

Laatst bewerkt op 24 october 2020, 12:48. Geplaatst op 24 october 2020, 12:34.

Afsluiting Lintjesregen 4 juli 2020

Afsluiting lintjesregen in Beek en Donk.

Bij de jaarlijkse lintjesregen, dit jaar op 25 april,  werden er binnen Beek en Donk  4  onderscheidingen uitgereikt en wel aan Ans van de Kerkhof-van Hout, Mariëtte Frijters- Klijnen, Mia Debeij- Gubbels, Annemie de Haas-van Dijk.

Afgelopen vrijdag 3 juli werden de koninklijke onderscheidingen officieel door de burgemeester uitgereikt. Om het allemaal toch feestelijk af te kunnen sluiten werd aan de gedecoreerden en hun partners een lunchbuffet aangeboden op zaterdagmiddag 4 juli. Deze lunch was georganiseerd door de Stichting Oranje comité Beek en Donk en vond plaats op de schietaccommodatie van de twee Beek en Donkse Gilden. Het Gilde Sint Antonius, De Gruun van Beek, en het Gilde Sint Leonardus, De Rooi van de Donck. Aan het einde van de lunch arriveerde een delegatie van de beide gilden op het schietterrein en werd aan  de gedecoreerden een vendelgroet aangeboden.

Beek en Donkse Gilden.

Laatst bewerkt op 5 july 2020, 12:45. Geplaatst op 5 july 2020, 12:42.

De Leonarduskapel op de Donck

De verering van de heilige Leonardus op de Donk vond oorspronkelijk plaats in de Leonarduskapel, die in 1422 werd gesticht door Gooswijn Model van der Donck, schepen van \'s-Hertogenbosch. De kapel heeft vermoedelijk gestaan dicht bij de kruising Kapelstraat, Oude Bemmerstraat te Beek en Donk, schuin tegenover de oude jongensschool.

Er bestaat nog een stichtingsakte van de heilige Leonarduskapel. Het perkament is in het bezit van de parochie en wordt bewaard bij de Heemkundekring in Beek en Donk.

In 1979 bouwden de gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus op verzoek van Gildepastor Theo van Rossum een nieuwe kapel aan de Goorloop, kruising Lage Heesweg-Kapelstraat.

 

Het Gilde Sint Leonardus houdt hier met regelmaat een gebedsdienst, voorgegaan door Gildeheer Franklin De Coninck. Deze gebedsdiensten vinden o.a. plaats voorafgaande aan de jaarvergadering, kermisactiviteiten zoals het koningsschieten, de patroondag op 6 november en de Donckse Wij-ing.

 

Deze Donckse Wij-ing betreft een gebedsdienst bij de Leonarduskapel in de openlucht. In de jaren 1700 werd dit gedaan bij de voorgaande Leonarduskapel en wel op 28 juli (de dag van de \'Donkse Wij-ing\').\"Wij-ing\" slaat op de wijding van een kerk of kapel, die in de Rooms Katholieke traditie een belangrijke gebeurtenis is. Door zalving met heilige olie (Chrisma) wordt een gebouw aan God toegewijd en voor de eredienst bestemd. Vele generaties was de jaarlijkse herdenking van de wijding van de Middeleeuwse Leonarduskapel een groot feest voor de bewoners van de Donck. De oude Leonarduskapel verdween, maar is thans herbouwd. Dus werd het tijd om het feest van de \"Donckse Wij-ing\" in ere te herstellen. Het gilde Sint Leonardus is hier weer mee begonnen op 3 juni 2012. Het Gilde --wilde de verering van Sint Leonardus, een van de grote Europese heiligen, weer nieuw leven inblazen. De wijdingsdatum, 28 juli is minder geschikt voor de gebedsdienst i.v.m. de vakanties.

De bedoeling is dat deze activiteit jaarlijks plaats gaat vinden op een laatste zondag in mei of de eerste zondag in juni. Dit is mede afhankelijk van de data van Pinksteren en Hemelvaart en eventuele gildefeesten. Dit jaar was de Donckse Wij-ing gepland op zondag 23 mei maar kan i.v.m. het coronavirus niet plaatsvinden. Maar de planning voor het komende jaar is 30 mei 2021.

De Leonarduskapel wordt over het algemeen veel bezocht en er worden veel kaarsjes aangestoken en daarnaast ook nog met regelmaat een noveenkaars. Maar op dit moment is het bezoek groter dan anders. Elke dag branden er diverse nieuwe kaarsjes. Blijkbaar zoeken veel mensen steun bij de Heilige Leonardus. Het Gilde Sint Leonardus heeft ook contact met Saint Léonard de Noblat, een plaats in de buurt van Limoges in Frankrijk, waar Leonardus heeft geleefd en is begraven. Twee weken terug ontvingen we van hen een bericht met de volgende tekst:” De epidemie van het Coronavirus is over de hele wereld wijd verbreid en we pakken het samen aan. Eind maart blijven 3 miljard mensen thuis. Alle landen mobiliseren het medisch personeel en de medische middelen. De prioriteit voor de economie ligt bij het produceren van de middelen, die nodig zijn voor de vitale behoeften van de bevolking”
We hebben gemeen, dat we de naam Saint Léonard dragen, een eenzame evangelist uit de 6e eeuw, die ons 2 belangrijke lessen heeft gegeven: het afstand doen van macht en rijkdom en de steun aan gevangenen en slachtoffers.
Mogen deze waarden ons inspireren in deze tijd van thuisblijven of dienstbaarheid aan anderen. Laten we samen deze moeilijke momenten doorstaan
​​en hopen voor de toekomst.

Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 21 april 2020, 11:32. Geplaatst op 21 april 2020, 11:24.
Nieuwere berichten » «Oudere berichten