Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Eucharistieviering patroonsfeest Sint Leonardus. 

Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op zondag 4 november 2018 om 11.00 uur het feest van zijn patroon.

Deze plechtige viering vindt plaats in de H.Michaëlkerk in Beek en wordt voorgegaan door pastoor Jos Verbraeken en diaken-gildepastor Franklin De Coninck. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor, onder leiding van de dirigente Mevrouw Y. Vos en organist Mevrouw A. Werners.

De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. De teerdag van het Gilde Sint Leonardus, die gekoppeld is aan deze dag, vieren wij dan ook op dinsdag 6 november 2018. Deze dag begint met een gebedsdienst in onze leonardus kapel aan de Goorloop. Achtereenvolgens zullen wij een vendelgroet brengen aan de bewoners van  De Nieuwe Werf en aan het gemeentebestuur. Een verslag hiervan zult u kunnen lezen in de Mooi Laarbeek Krant van volgende week.

Met gildegroet,

Gildebroeders van het gilde Sint Leonardus Beek en Donk

Geplaatst op 20 october 2018, 09:20

Verslag kermis 8 september 2018

Gildebroeder Mario van den Elsen voor de vierde keer koning van het St. Leonardusgilde

Nadat het gilde St. Leonardus uit Beek en Donk op vrijdagavond 7 september 2018 de kermis had geopend  volgde op zaterdag 8 september tijdens een prachtige zomerdag een druk programma’, waarbij met veel spanning werd uitgezien naar de nieuwe koning voor het gildejaar 2018-2019.

Al vroeg in de morgen trok het gilde met trom, vendels en vaandel naar Mario van den Elsen om de afgaande koning een vendelgroet te brengen. Hierna werden we bij hem gastvrij onthaald. Na een borrel en een broodje was het tijd voor de gebedsdienst in de Leonrduskapel. Omdat onze gildepastor niet aanwezig kon zijn werd zijn taak waargenomen door gildebroeder Cees Huijbregts.

Na de gebedsdienst werd weer koers gezet naar ’t Wipke om samen met de gildebroeders en gildezusters en enkele genodigden te genieten van een goed verzorgde lunch.

Rond de klok van 13.30 uur startte het officiële programma met een drievoudige rondgang om de koningsvogel voor de verwijdering van de boze geesten en werd de zegen gevraagd voor de koningsvogel, zodat die met een gerust hart in flarden kon worden geschoten. Wie het laatste stukje eraf schoot mocht zich de nieuwe koning noemen. Op het 121ste schot was het raak. Mario van den Elsen haalde het laatste stukje  naar beneden en is nu tweemaal achter elkaar en voor de vierde keer koning van ons gilde.. Mario van harte gefeliciteerd en wij wensen jou weer een heel gezellig koningsjaar.

Na de installatie van de nieuwe koning traden drie zusters aan van het Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel om ten overstaan van het bestuur van de Stichting Goede Doelen een cheque in ontvangst te nemen van € 1000,- Dit was het netto bedrag van de Fietste Mee 2018 . Het toegezegde bedrag gaan de zusters gebruiken voor de bekostiging van een project ten behoeve van kinderen met een lichamelijke beperking in de Oostkaap van Zuid Afrika.

Bij het kruisschieten viel André van Nunen met 2 kruisen in de prijzen en Jan Huijbers mocht het derde kruis in ontvangst nemen.

Het jeugd geweerschieten werd gewonnen door Mike Manders  Er werd nog een tweede wedstrijd gehouden onder de jeugd en de winnaar was Raf van der Bruggen.’

Ten slotte volgde nog een laatste activiteit: het schieten van de kermiskoning(in). Het was weer een spannende wedstrijd en gildezuster van het St. Antoniusgilde Jolanda Steegs wist bij het 63ste schot de titel van kermiskoningin te bemachtigen.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd  en graag willen wij iedereen, die heeft meegewerkt aan onze gilde-activiteiten hartelijk danken voor de spontane medewerking.

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 11 september 2018, 16:13. Geplaatst op 10 september 2018, 11:14.

Kermis 2018

Kermisactiviteiten Gilde Sint Leonardusgilde.

Ochtendprogramma Gilde Sint leonardus.

bijeenkomst gildebroeders op het schietterrein ’t Wipke.

Ophalen afgaande koning, Mario van den Elsen.

                       vendelgroet.

                       koffie en een borrel.                               

                       bezoek aan de Leonarduskapel.

 

 13.00 uur: ontvangst van de gasten op ’t Wipke. Er is dan nog

                  een mogelijkheid voor het kopen van  kruisloten.

13:15 uur  Aanvang koningsschieten gilde Sint Leonardus.

                  Als de vogel gevallen is wordt de nieuwe Koning

                  geïnstalleerd.          

+/- 15.30 uur: Jeugdgeweerschieten met luchtbuks.  xx – 17 jaar

16.00 uur: koningskruisen schieten. Kruisloten moeten voor 15.30 uur gekocht zijn.         

18.00 uur: kermiskoning(in) schieten. Iedereen vanaf 18 jaar mag hieraan meedoen.

Na de hete maanden van de laatste tijd hopen we dat er nog enkele zomerse dagen overblijven voor het vieren van de Beek en Donkse kermis. Door het gilde St. Leonardus wordt de kermis geopend op vrijdag 7 september a.s. om 19.00 uur temidden van de vele attracties op het P.v.Thielplein.

Op zaterdag 8 september vinden alle activiteiten van het gilde plaats op het schietterrein

’t Wipke. Dat geldt dus voor het traditioneel koningschieten,  koningskruis schieten, luchtbuksschieten voor de jeugd en het schieten van de kermiskoning(in).

Er komt nog een extra activiteit bij nl. het aanbieden van een bedrag van de Stichting Goede Doelen aan de zusters van het Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel. De zusters gaan dit bedrag gebruiken voor de financiering van een project ten behoeve van kinderen met een lichamelijke beperking in de Oostkaap van Zuid-Afrika.

Het kermisprogramma op zaterdag  8 september ziet er als volgt uit:

09.30 uur: bijeenkomst gildebroeders op ’t Wipke  om de afgaande koning  Mario van den Elsen een vendelgroet te brengen. Hierna volgt een gebedsdienst in de Leonarduskapel.

12.15 uur: broodjes en soep op ’t Wipke

13.00 uur: ontvangst van de gasten op ’t Wipke. Er is dan nog een mogelijkheid om kruisloten te kopen.

13.30 uur: aanvang koningschieten. Het belooft ook dit jaar weer een spannende strijd te worden en misschien wordt wel onze eerste keizer geschoten?  Als Jan Huijbers voor de vijfde keer de vogel eraf schiet wordt hij nu koning en in de loop van het jaar voor het leven tot keizer gekroond.

Ook niet-gildebroeders van25 jaar of ouder en wonen in Beek en Donk mogen aan het koningschieten meedoen.

Zodra het laatste restje van de vogel gevallen is, wordt de nieuwe koning geïnstalleerd.

Na deze installatie wordt het sponsorbedrag van de Fietste Mee aan de zusters overhandigd.

15.30 uur: luchtbuksschieten voor de jeugd tot 18 jaar. Wie neemt de plaats in van de huidige jeugd-kermiskoning Kian van Berlo???

16.00 uur: koningskruisen schieten. Kruisloten moeten voor 15.30 uur gekocht zijn.

18.00 uur: zowel dames als heren boven 18 jaar mogen deelnemen aan de strijd om de titel van kermiskoning of–koningin. Deze titel schept geen enkele verplichting t.o.v. het gilde. Het is enkel voor de eer en gezelligheid.

Helaas moeten we afscheid nemen van onze kermiskoningin 2017 Ine van Dinteren, maar ongetwijfeld zal zij zich mengen in de strijd om voor de derde keer de titel in ontvangst te nemen.

Wij wensen u allen prettige kermisdagen en u bent op zaterdag 8 september van harte welkom op ’t Wipke.

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 21 august 2018, 19:14. Geplaatst op 16 august 2018, 19:52.
Nieuwere berichten » «Oudere berichten