Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Stichting Goede Doelen Laarbeek stopt met Fietste Mee.

Al vele jaren werd er op 2e pinksterdag een fietstocht georganiseerd Fietste mee, met een lengte van ca. 35 km. Het deelname- en loterijgeld dat hier bijeen werd gebracht werd besteed aan een goeddoel.  Echter door diverse oorzaken wordt het steeds moeilijker om dit te organiseren. Als voornaamste oorzaak willen we naar voren brengen de motivatie in deelname met daaruit vloeiend de motivatie in de organisatie. Is de datum verkeerd?

( mede door de meivakantie ). Of is er behoefte aan iets anders.

Ook ligt er, naar onze mening,  een oorzaak vanuit de Corona tijd. Vele vrijwilligers zijn door omstandigheden afgehaakt.

Maar ook spelen de regels voor veiligheid en verplichtingen aan controleposten een oorzaak.

Dit wil niet zeggen dat de stichting Goede Doelen Laarbeek ermee stopt. Wij zijn zoekende naar alternatieven en staan open voor suggesties. Mocht u ideeën hebben laat het ons gerust weten via fietstemee@gmail.com.

Scouting Beek en Donk en Gilde Sint Leonardus van de Donck.

Laatst bewerkt op 8 mei 2023, 11:50. Geplaatst op 8 mei 2023, 11:39.

Jan Huijbers koning 2022

(Tekst : Martin Philipsen)

Jan Huijbers voor de 5e maal koning Sint-Leonardusgilde

Zaterdag, 10 september j.l, vond op schietterrein Het Wipke het traditionele jaarlijkse koningsschieten bij het Sint-Leonardusgilde plaats, elk jaar weer een mooie happening.

‘s Morgens werd de afgaande koning Geert-Jan van Rixtel bij zijn huis afgehaald met een vendelgroet, waarna naar de Leonarduskapel getrokken werd voor een korte bezinning, geleid door de gildepastor Franklin de Coninck. Dit gebeurde vanwege de weersomstandigheden niet met slaande trom en vaandel.

Daarna stond op Het Wipke de traditionele bord erwtensoep, gemaakt door gildebroeder Noud van der Bruggen, en een lekker broodje klaar. De gildebroeders en hun echtgenotes genoten ervan met in hun midden de burgemeester en zijn echtgenote. Van deze gelegenheid werd door de burgemeester gebruikt gemaakt om nu formeel de al eerder verkregen onderscheidingen, de koninklijke penning en de gemeentelijke onderscheiding, nu gezamenlijk aan één ketting gehangen, om te hangen bij de commandant van het gilde gildebroeder Jan Rooijakkers. Die voelde zich daar zichtbaar vereerd mee.

Daarna volgenden de rituelen voorafgaande aan het koningsschieten, waarbij de vogel werd ‘gevrijd” en werd het eerste schot gelost door de gildepastor, waarna de burgemeester mocht aanleggen. Daarna ontbrandde strijd pas echt en werd het spannend, want wie zou het fatale schot lossen? Er tussendoor viel ook nog eens een flinke bui regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Bij het 96ste schot viel het laatste stuk van de vogel eraf en de schutter was ….: Jan Huijbers, de éminence grise van het Sint-Leonardusgilde. Hij is al meer dan 60 jaar gildebroeder en deed fanatiek als altijd mee aan het koningsschieten.

Het was de vijfde keer dat Jan zich tot koning schoot. Hij deed het al in 1966, 2008, 2010 en 2014.  Zich vijf keer tot koning schieten (of driemaal achter elkaar) geeft recht op de titel van Keizer van het Sint-Leonardusgilde. Helaas voor Jan is keizer Mario van den Elsen in 2021 als keizer geïnstalleerd en er kan binnen het gilde slechts één keizer zijn.

Verder werd er om het kermiskoningsschap geschoten. Dat werd na het 79e schot Dennis van Ham. Hij heeft al eens een keer ervaren hoe het is om kermiskoning te worden, want het was het de tweede keer.

Te gelijker tijd kon ook de jeugd haar schietkunsten vertonen. Daar werd geschoten met een luchtbuks, want beneden de 18 jaar mag niet met een geweer geschoten worden. Bij de jeugd werd Ralf van der Bruggen kermiskoning en behaalde Len van der Bruggen bij het plaatjes schieten met de luchtbuks een 1ste prijs.

De koningskruizen werden gewonnen door Piet Rovers, die het tweemaal lukte en door Geert-Jan van Rixtel Bzn.

Ondanks af een toe een buitje was het koningsschieten in het jubileum jaar van het 600-jarig bestaan van het sint-Leonardusgilde een geslaagd gebeuren.

 

 

Laatst bewerkt op 16 september 2022, 17:03. Geplaatst op 12 september 2022, 22:10.

Ties van der Velden, Kapelmeester Leonardus kapel overleden.

Afgelopen week kreeg het Gilde Sint Leonardus het droeve bericht dat Ties van der Velden is overleden. Vanaf het begin van de  herbouwde Leonardus kapel in 1979 hebben Ties en zijn vrouw Ria ( overl. 2019 )   tot omstreeks 2018 zich ingezet voor een schone omgeving van de kapel. Elke dag werd de kapel door hen geopend en ’s avonds weer gesloten, het offerblok geledigd, kaarsjes aangevuld en was Ties de koster tijdens onze gebedsdiensten in de kapel.

Maar ook als een belangrijke taak, zelfs tot heden, werd het dagelijks toezicht op de kapel aan hen toevertrouwd. En dat was ook hard nodig. Want meermalen werd door vandalen vernielingen aangericht, koper en lood gestolen en het offerblok geleegd. Wij hebben grote waardering voor het vele werk dat zij ons uit handen hebben genomen.

Ria en Ties, hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet voor onze kapel, rust zacht.

Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus.

 

Laatst bewerkt op 28 augustus 2022, 08:47. Geplaatst op 28 augustus 2022, 07:42.
Nieuwere berichten » «Oudere berichten