Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Boek 600 Jaar Gilde Sint Leonardus

Op 29 mei jongstleden vierde het Gilde Sint Leonardus zijn 600 jarig bestaan, dit in combinatie met de Donckse Wij-ing. Het gilde werd verrast door het toekennen van de koninklijke erepenning en de erepenning van de gemeente Laarbeek die door de burgemeester werden uitgereikt. Dit alles heeft U al kunnen lezen in De MooiLaarbeekKrant van vorige week.

Ter gelegenheid van het 600 jarig bestaan heeft het Gilde een boek uitgebracht :  “Gilde Sint-Leonardus 1422-2022 , 600 jaar geschiedenis”  geschreven door Martin Philipsen. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de Burgemeester door Gooswijn Model van der Donck  . Gooswijn was na 600 jaar  “weer teruggekomen” om  bij dit jubileum aanwezig te zijn.

Ter informatie, het boek is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de gemeente.  

Dit boek heeft een oplage van 650 stuks, waarvan er nu nog +/- 40 stuks beschikbaar zijn.  Prijs € 10,- .

Mocht U interesse hebben en graag in het bezit komen van dit boek dan kunt U een bericht sturen naar info@gildesintleonardus.nl of persoonlijk ophalen (Oude Bemmerstraat 24  te Beek en Donk).

Het is een beperkte oplage, dus Op = Op.

Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus.

Laatst bewerkt op 5 june 2022, 14:14. Geplaatst op 5 june 2022, 14:09.

Donckse Wij-ing Ere Penning en Boek

Leonardusgilde is 600 jaar Rooi Schut

Schrijver :  Martin Prick namens DeMooiLaarbeekKrant geschreven d.d. 1 juni 2022.

Foto’s : Joost Duppen en Gilde Sint Leonardus.

Aan alles was gedacht bij de viering van het 600-jarig bestaan van het Leonardusgilde van Donk. Er was een prachtig verzorgd misboekje, een vertegenwoordiging van alle gilden uit Laarbeek en last but not least was Bisschop De Korte uitgenodigd als voorganger. Alleen het weer kon nog roet in het eten strooien. Dat gebeurde, maar alles bij elkaar werd er een hele stemmige viering gehouden in de Michaelkerk in Beek in plaats van de Leonarduskapel op Donk.

Beek en Donk - Hoofdman Geert-Jan van Rixtel bedankt in zijn voorwoord iedereen die heeft meegewerkt aan de voorwaarden voor een mooi feest. Het koor heeft speciaal voor deze mis de gezangen van Gounod ingestudeerd. Veel energie is erin gestoken om ervoor te zorgen, dat de Leonarduskapel en de ruimte daaromheen zo mooi en aantrekkelijk mogelijk was. Hij refereerde aan de bouw van de huidige kapel in 1979. Daarbij noemde hij uitdrukkelijk de naam van gildepastor Theo van Rossum, die een grote rol heeft gespeeld in de herbouw van de kapel. Ergens langs de Goorloop stond de oorspronkelijke kapel, die gebouwd werd in 1422, het oprichtingsjaar van het Leonardusgilde.

Oecumene
Het was een mooi gezicht, onze eigen bisschop met staf en mijter als voorganger in de kerk. Zijn toespraak ging over het gebed als hoeksteen. Hij refereerde aan de lezing uit de Handelingen, waarin Stephanus gestenigd werd, omdat hij voor gek versleten werd toen hij een visioen had over God. Wat deze bisschop in tegenstelling tot velen voor hem niet deed, was blijven hangen in het verhaal. Nee, De Korte legde direct de link naar de werkelijkheid, een afstand die er ontstaat tussen de Orthodoxe kerken in de landen die in oorlog zijn. Meteen ook de hand in eigen boezem stekend vertelde hij over de misdaden, die de katholieken hebben gepleegd ter bescherming van het geloof. Het huidige Nederlandse streven naar oecumene ziet De Korte als een goede eerste stap op weg naar een geloof, dat ieder in zijn waarde laat.

Onderscheiden
Aan het einde van de dienst zorgt burgemeester Van der Meijden voor een verrassing. Als eerste wordt de keizer van het gilde Mario van den Elsen naar voren geroepen. Uit handen van de burgemeester ontvangt hij namens het gilde de erepenning van de gemeente Laarbeek. Daarin wordt de dank voor de goede band en belangrijke taak die het gilde heeft met de samenleving, tot uitdrukking gebracht. Maar de burgemeester had nog iets meer in petto. Hij vertelt dat na een grondige zoektocht in de analen van het gilde en zelfs de stukken in bezit van de provincie: ”Het de Koning heeft behaagd om de koninklijke erepenning toe te kennen aan het Leonardusgilde.” Geert-Jan van Rixtel krijgt de penning uitgereikt. De beschikking ten aanzien van het toekennen van de Koninklijke erepenning wordt overhandigd aan Deken-Schijver Jan Rovers.

Boek over het gilde
In ‘t Wipke, het verenigingslokaal van zowel het Donkse als de Beekse Schut werden alle belangstellenden ontvangen door Gooswijn Model van der Donk. Hij legde de aanwezigen haarfijn de geschiedenis uit, die hoorde bij het ontstaan van het gilde in 1422. Dat het begin van het ontstaan van het gilde een broederschap was, die moest zorgen voor het beheer van de kapel, die mede door pastoor Van Lieshout(!) was gesticht. Dat dit idee ontstaan was na het nuttigen van diverse glazen gerstenat was voor Gooswijn de reden om een parallel te trekken naar het heden. Hij stelde: ”Veel problemen zouden sneller opgelost kunnen worden als de burgemeester gerstenat (bier red.) zou serveren tijdens raadsvergaderingen. Na het nuttigen van gerstenat komen de beste ideeën naar voren.” Na deze hilarische geschiedkundige les werd het boek Gilde Sint-Leonardus 1422-2022, geschreven door Martin Philipsen, aangeboden aan de burgemeester. Alle leden van de heemkunde De Lange Vonder / tesnuzzik ontvangen een gratis exemplaar.

 

Laatst bewerkt op 2 june 2022, 15:57. Geplaatst op 2 june 2022, 15:52.

Koninklijke Erepenning voor Gilde Sint Leonardus

Tekst geschreven door gemeente Laarbeek.

Beek en Donk - Het Gilde Sint Leonardus heeft de Koninklijke Erepenning ontvangen. Burgemeester Frank van der Meijden reikte zondagochtend 29 mei namens de Koning de onderscheiding uit tijdens de Donckse Wijing. Het Gilde Sint Leonardus kreeg de onderscheiding voor hun 600-jarig bestaan.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Koning Willem-Alexander waardeert Gilde Sint Leonardus om het leefbaar houden van het dorp via herdenkingen en aubades en om de goede doelen acties, alsmede als bewaarder van het cultureel erfgoed van Donk.

De onderscheiding bestaat o.a. uit een erepenning, die werd overhandigd aan Geert-Jan van Rixtel, gildekoning van het Gilde Sint Leonardus. De bijbehorende oorkonde werd ook uitgereikt aan de heer Van Rixtel, als hoofdman van het gilde. De beschikking werd in ontvangst genomen door Deken Schrijver Jan Rovers.

De burgemeester had daarvoor al een zilveren herinneringsschild overhandigd aan Keizer Mario van den Elsen, een cadeau van de gemeente aan de jubilerende vereniging.

600 jaar Gilde Sint Leonardus

Het Gilde Sint Leonardus bestaat in 2022 600 jaar. De exacte datum van oprichting is niet bekend, maar men is ervan overtuigd dat de start van het gilde verband houdt met het ontstaan van de Leonarduskapel. Deze kapel is gebouwd in 1422. In 1979 bouwde het Sint Leonardusgilde een nieuwe eigen kapel in de buurt van de oude kapel die niet meer bestond. De kapel trekt vele bezoekers die er een kaarsje aansteken. Sinds 2013 in de oude traditie uit de 17e eeuw van de Donckse Wijing nieuw leven ingeblazen.

Het Gilde Sint Leonardus telt 20 actieve gildebroeders en nog eens 50 vrienden van het Leonardusgilde, leden zonder gildefunctie. Naast gilde activiteiten neemt het gilde deel aan tal van traditionele gemeentelijke activiteiten zoals de dodenherdenking, koningsdag en de kermis.

Samen met de scouting heeft Gilde Sint Leonardus de stichting Goede Doelen Laarbeek opgericht. Deze stichting zamelt geld in, middels diverse activiteiten. Het ingezamelde geld komt ten goede aan de minderbedeelden van onze samenleving.

Gilde Sint Leonardus is aangesloten bij de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden Kring Peelland. Zij organiseren regelmatig regionale gilde activiteiten waaraan verschillende gildes deelnemen. De tamboers van Gilde Sint Leonardus werden zes keer kampioen bij het groepstrommen in klasse A.

Laatst bewerkt op 30 may 2022, 17:53. Geplaatst op 30 may 2022, 15:50.
Nieuwere berichten » «Oudere berichten