Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

De Leonarduskapel op de Donck

De verering van de heilige Leonardus op de Donk vond oorspronkelijk plaats in de Leonarduskapel, die in 1422 werd gesticht door Gooswijn Model van der Donck, schepen van \'s-Hertogenbosch. De kapel heeft vermoedelijk gestaan dicht bij de kruising Kapelstraat, Oude Bemmerstraat te Beek en Donk, schuin tegenover de oude jongensschool.

Er bestaat nog een stichtingsakte van de heilige Leonarduskapel. Het perkament is in het bezit van de parochie en wordt bewaard bij de Heemkundekring in Beek en Donk.

In 1979 bouwden de gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus op verzoek van Gildepastor Theo van Rossum een nieuwe kapel aan de Goorloop, kruising Lage Heesweg-Kapelstraat.

 

Het Gilde Sint Leonardus houdt hier met regelmaat een gebedsdienst, voorgegaan door Gildeheer Franklin De Coninck. Deze gebedsdiensten vinden o.a. plaats voorafgaande aan de jaarvergadering, kermisactiviteiten zoals het koningsschieten, de patroondag op 6 november en de Donckse Wij-ing.

 

Deze Donckse Wij-ing betreft een gebedsdienst bij de Leonarduskapel in de openlucht. In de jaren 1700 werd dit gedaan bij de voorgaande Leonarduskapel en wel op 28 juli (de dag van de \'Donkse Wij-ing\').\"Wij-ing\" slaat op de wijding van een kerk of kapel, die in de Rooms Katholieke traditie een belangrijke gebeurtenis is. Door zalving met heilige olie (Chrisma) wordt een gebouw aan God toegewijd en voor de eredienst bestemd. Vele generaties was de jaarlijkse herdenking van de wijding van de Middeleeuwse Leonarduskapel een groot feest voor de bewoners van de Donck. De oude Leonarduskapel verdween, maar is thans herbouwd. Dus werd het tijd om het feest van de \"Donckse Wij-ing\" in ere te herstellen. Het gilde Sint Leonardus is hier weer mee begonnen op 3 juni 2012. Het Gilde --wilde de verering van Sint Leonardus, een van de grote Europese heiligen, weer nieuw leven inblazen. De wijdingsdatum, 28 juli is minder geschikt voor de gebedsdienst i.v.m. de vakanties.

De bedoeling is dat deze activiteit jaarlijks plaats gaat vinden op een laatste zondag in mei of de eerste zondag in juni. Dit is mede afhankelijk van de data van Pinksteren en Hemelvaart en eventuele gildefeesten. Dit jaar was de Donckse Wij-ing gepland op zondag 23 mei maar kan i.v.m. het coronavirus niet plaatsvinden. Maar de planning voor het komende jaar is 30 mei 2021.

De Leonarduskapel wordt over het algemeen veel bezocht en er worden veel kaarsjes aangestoken en daarnaast ook nog met regelmaat een noveenkaars. Maar op dit moment is het bezoek groter dan anders. Elke dag branden er diverse nieuwe kaarsjes. Blijkbaar zoeken veel mensen steun bij de Heilige Leonardus. Het Gilde Sint Leonardus heeft ook contact met Saint Léonard de Noblat, een plaats in de buurt van Limoges in Frankrijk, waar Leonardus heeft geleefd en is begraven. Twee weken terug ontvingen we van hen een bericht met de volgende tekst:” De epidemie van het Coronavirus is over de hele wereld wijd verbreid en we pakken het samen aan. Eind maart blijven 3 miljard mensen thuis. Alle landen mobiliseren het medisch personeel en de medische middelen. De prioriteit voor de economie ligt bij het produceren van de middelen, die nodig zijn voor de vitale behoeften van de bevolking”
We hebben gemeen, dat we de naam Saint Léonard dragen, een eenzame evangelist uit de 6e eeuw, die ons 2 belangrijke lessen heeft gegeven: het afstand doen van macht en rijkdom en de steun aan gevangenen en slachtoffers.
Mogen deze waarden ons inspireren in deze tijd van thuisblijven of dienstbaarheid aan anderen. Laten we samen deze moeilijke momenten doorstaan
​​en hopen voor de toekomst.

Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 21 april, 11:32. Geplaatst op 21 april, 11:24.

Jaarvergadering 2020

Jaarvergadering Gilde St. Leonardus     

 Zaterdagmiddag jl. 25 januari 2020 hield het gilde St. Leonardus haar jaarvergadering. Maar liefst 20 agendapunten passeerden de revue. Een hele middag van 13.00 – 18.00 uur vergaderen. Kan dat wel? Ja bij het gilde St. Leonardus is dat mogelijk. Met koffie- en gebak en een biertje ging het met een snelvaart door de agenda.

Maar eerst nodigde de traditie ons uit voor een gebedsviering in onze Leonarduskapel. Onze gildeheer Franklin De Coninck ging voor in deze viering en sprak de verwachting uit dat ons overleg, gezien de agenda die is opgesteld, wel nieuwe inspiratie zal brengen in een open gesprek over de toekomst van ons gilde. Maar zover is het nog niet gekomen.

Na deze korte maar mooie gebedsviering trokken we weer naar ons schietterrein ’t Wipke om aan de vergadering te beginnen.

Bij enkele agendapunten werd wat langer stil gestaan. Een belangrijk punt was de herverkiezing van onze voorzitter en commandant. Met algemene stemmen en een warm applaus werden Geert-Jan (Bzn) en Jan Rooyakkers herkozen voor een periode van 4 jaar.

En omdat Mari van den Elsen het afgelopen jaar zich tot koning en keizer heeft geschoten werden voorstellen gedaan voor de aanschaf van de keizersketen. Ook de viering van het  600-jarig bestaan werd besproken, waarvoor een commissie is ingesteld.

Een levendig gesprek ontstond rond het agendapunt met betrekking tot het toelaten van dames binnen het St. Leonardusgilde. De meningen hierover waren erg verdeeld en ondanks de vele goede argumenten voor toelating was het onmogelijk hierover al een definitief besluit te nemen. In de komende tijd zal hierover nog vaak worden gediscussieerd.

Na de rondvraag kon de voorzitter om 18.00 uur deze vergadering sluiten met de Christelijke groet en was het wachten op de gildezusters voor een gezamenlijke Brabantse koffietafel.

In verband met zijn 25-jarig lidmaatschap van het Gilde St. Leonardus werd door de voorzitter bij Huub van de Heuvel een zilveren Leonardus opgespeld en werd hij hartelijk bedankt voor zijn trouwe inzet bij het gilde, vooral met betrekking tot het beoordelen en het aanleveren van zilver.  Maar ook zijn vrouw Truus deelde in de feestvreugde. Zij heeft in al die jaren als gildezuster haar medewerking gegeven aan de organisatie van diverse gilde-activiteiten. Daarom werd zij in de hulde betrokken en ontving zij uit handen van de voorzitter een mooie bos bloemen. En rond de klok van tien kon deze jaarvergadering succesvol worden afgesloten.

 Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 28 januari, 19:31. Geplaatst op 27 januari, 20:01.

Fijne Feestdagen en de beste wensen voor 2020.

Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus van de Donck.

 Cees Huijbregts, Theo Vermeulen, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Tonny van de Graft, Piet Rovers, Antoon de Groot, Frans Verhoeven, Huub van de Heuvel, Tijn van der Bruggen, Jan Rovers, Mario van den Elsen, Willie van der Heijden, Harrie van Dijk, Jan Rooijakkers, Andre van Nunen, Hans Claas , Bart van Dinteren, Geert-Jan van Rixtel [Bzn], John Verhoeven, Ruud Vermeulen, Geert-Jan van Rixtel [Fzn], Leon de Louw.

 Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 3 januari 2020 19:00 uur op ’t Wipke.

 

 

Geplaatst op 14 december 2019, 09:53
Nieuwere berichten » «Oudere berichten