Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Jaarvergadering 2019

Verslag  jaarvergadering Gilde St. Leonardus Beek en Donk

 

Op zaterdagmiddag 9 februari 2019 heeft het gilde St. Leonardus haar jaarvergadering gehouden. Het was een vergadering van maar liefst 16 agendapunten. Maar er waren veel hamerstukken bij,  zodat deze vergadering toch ruimschoots binnen de geplande tijd kon worden afgesloten.

Traditiegetrouw begonnen we om 13.15 uur met een gebedsdienst in de St. Leonarduskapel,  voorgegaan door onze gildeheer Franklin De Coninck. Deze gebedsdienst stond in het teken van de kracht van het zaad. De boer die gezaaid heeft staat ermee op en gaat ermee naar bed. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort. God laat ons dromen. Hij geeft ons moed voor de volgende dag, voor de toekomst. En zoals Huub Oosterhuis het zegt: “Gij geeft het uw beminden in de slaap”.

Omdat het Huukske gesloten is, werd de jaarvergadering gehouden op het schietterrein ’t Wipke. De deken/schrijver Jan Rovers las de notulen voor en deken/penningmeester André van Nunen werd decharge verleend voor het keurige financiële verslag.  De bestuursleden Geert-Jan van Rixtel (Fr.z) en Harrie van Dijk waren aftredend, maar zij stelden zich weer herkiesbaar, waarmee de hele vergadering unaniem akkoord ging.

Een belangrijk punt was de vorming van een commissie, die moest onderzoeken of een gildefeest in 2022 bij het 600-jarig bestaan van ons gilde zowel organisatorisch als financieel mogelijk is. De gildebroeders Mario van den Elsen, Jan Rooijakkers en Tonny van de Graft   stelden zich beschikbaar.

In agenda punt 13 werden de 24  activiteiten besproken die in 2019 zouden plaatsvinden. Daarbij kwam heel speciaal het onderhoud van de kapel aan de orde. In verband met asbest moet het dak worden vervangen en daarvoor werd een helpende hand erg gewaardeerd.

Om 17.00 uur kon de voorzitter deze vlotte vergadering afsluiten en was er nog een mogelijkheid een glaasje te drinken of een kaartje te leggen. Hierna druppelden de gildezusters binnen om  samen met de partners van de overleden gildebroeders deel  te nemen aan een smakelijke Brabantse koffietafel verzorgd door enkele gildezusters. Tijdens de koffietafel  vond de installatie plaats van een nieuwe gildebroeder Bart van Dinteren. Door de voorzitter werd hem een zilveren speld opgespeld als teken dat hij bij ons gilde behoort. Bart van harte welkom en wij wensen jou veel succes en een mooie tijd bij ons gilde.Hierna bood onze nieuwe koning Mario van den Elsen een enveloppe aan, die pas geopend mocht worden nadat ons gilde een keizer had geschoten. Twee kandidaten staan op de nominatie voor deze titel: Jan Huijbers en Mario van den Elsen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.gildesintleonardus.nl

Gilde St.Leonardus Beek en Donk

Geplaatst op 11 february, 20:12

Kerstkaart 2018

Fijne Feestdagen en een gelukkig 2019.

Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus Donck.

Cees Huijbregts, Theo Vermeulen, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Tonny van de Graft , Piet Rovers, Antoon de Groot, Frans Verhoeven, Huub van de Heuvel, Tijn van der Bruggen, Jan Rovers, Mario van den Elsen, Willie van der Heijden, Harrie van Dijk, Jan Rooijakkers, Andre van Nunen, Hans Claas , Bart van Dinteren, Geert-Jan van Rixtel [Bzn], John Verhoeven, Ruud Vermeulen, Geert-Jan van Rixtel [Fzn], Han Konings, Leon de Louw.

 

Laatst bewerkt op 29 december 2018, 13:21. Geplaatst op 28 december 2018, 13:30.

Patroons dag 6 november 2018

 

Sfeervolle Teerdag van het St. Leonardusgilde.

De viering van het patroonfeest van de H. Leonardus werd ingezet op zondag 4 november 2018 met een plechtige Eucharistieviering , voorgegaan door Pastoor Jos Verbraeken en onze  Gildeheer Franklin De Coninck. De gezangen werden verzorgd door het Leonarduskoor en tijdens de communie werd het lied gezongen van “t kapelleke van St. Lennert”, geschreven door onze gildebroeder Tonny van de Graft. In zijn overweging stelde onze gildeheer de vraag centraal: “Wat is het eerste gebod ? ”, met  als antwoord: “De liefde tot God en de  liefde tot de medemens”. Na de viering werd aan de pastoor en de gildeheer de eed van trouw afgelegd. Hierna werd aan alle aanwezigen een lekker bakje koffie aangeboden.

Op 6 november was de officiële feestdag, die begon met een gebedsviering in onze Leonarduskapel, met als thema vergeving vragen en elkaar vergeving schenken. 

Na de gebedsviering werd een vendelgroet gebracht aan onze Gildeheer en aan Ties van de Velden, die enkele maanden geleden het stokje van de zorg voor de kapel heeft overgedragen  aan Henk Kanters. Ook Henk deelde mee in de vendelgroet.

Hierna trokken we naar de Nieuwe Werf, waar we met veel enthousiasme werden ontvangen. ER werd een vendelgroet gebracht aan de bewoners, die zelf ook met hun instrumenten actief deelnamen aan deze feestelijke ontvangst. We werden weer heel gastvrij uitgenodigd voor een kopje koffie, waarna we koers zetten richting  gemeentehuis, waar we ontvangen werden door de burgemeester en alle wethouders. Vooraf aan de vendelgroet werd de eed van trouw afgelegd aan het wereld gezag. In een mooie toespraak liet onze burgemeester blijken dat hij goed op de hoogte was van ons gildewezen. Tenslotte werd nog een vendelgroet gebracht aan onze gastheer en gastvrouw Jos en Cobie, die hierna voor een rijk gevulde Brabantse koffietafel hadden gezorgd, waarbij ook de gildezusters en de burgemeester waren uitgenodigd.

 

Als laatste onderdeel van deze teerdag was een bezoek aan het Jan Visser Museum in Helmond.

Dit museum geeft een goed beeld van leven en werken van 1850 tot 1950. Allerlei soorten gereed-schappen en machines, waarmee de gezinnen in die tijd werkten, waren hier tentoongesteld.

Beslist de moeite waard om hier ook eens een kijkje te komen nemen.

Met dit bezoek werd onze teerdag beëindigd.

Gilde St.Leonardus Beek en Donk

 

 

Laatst bewerkt op 29 december 2018, 13:14. Geplaatst op 16 november 2018, 20:32.
Nieuwere berichten » «Oudere berichten