Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Eucharistieviering Patroonsfeest 2019

Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus

zondag 10 november 2019

Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op zondag 10 november 2019 om 11.00 uur het feest van zijn patroon Sint Leonardus.

Deze plechtige viering vindt plaats in de H. Michaëlkerk in Beek en wordt voorgegaan door pastoor Geoffrey de Jong en diaken-gildepastor Franklin De Coninck. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor, onder leiding van de dirigente Mevrouw Y. Vos en organist Mevrouw A. Werners.

De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. De teerdag van het Gilde Sint Leonardus, die gekoppeld is aan deze dag, vieren wij dan ook op woensdag 6 november 2019. Deze dag begint met een gebedsdienst in onze leonardus kapel aan de Goorloop. Achtereenvolgens zullen wij een vendelgroet brengen aan de bewoners de Hoge Hees in de Schoolstraat, het leonardusplein,  De Nieuwe Werf,  en aan het gemeentebestuur. Een verslag hiervan zult u kunnen lezen in de Mooi Laarbeek Krant van week 46.

Laatst bewerkt op 31 oktober 2019, 15:41. Geplaatst op 31 oktober 2019, 13:37.

verslag Kermis 2019

Mario van den Elsen voor de derde achtereenvolgende keer Koning van het Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Dankzij het mooie weer kunnen de gildebroeders en gildezusters van het gilde Leonardus weer terugzien op een goed geslaagde kermisdag. Alle activiteiten vonden plaats op zaterdag 7 september. Om half tien vertrok het gezelschap naar de afgaande koning Mario van den Elsen om hem een vendelgroet te brengen. Na een gezellig onderonsje vertrok het gezelschap naar de Leonarduskapel voor een gebedsdienst, die voorgegaan werd door onze Gildeheer Franklin De Coninck. Deze stond in het teken van de wonderbaarlijke genezing van een vrouw die vol vertrouwen de mantel van Jezus aanraakte. Het geloof heeft haar gered en ze mag weer bij de samenleving horen. Ook ons laat Hij niet in steek als we Hem om hulp vragen.

Na deze gebedsdienst werden we op ’t Wipke ontvangen door de gildezusters, die ons uitnodigden om samen met hen te genieten van de heerlijke erwten- of tomatensoep met broodjes.

Kort daarna werd begonnen met het schieten van de nieuwe koning van ons gilde. Geheel volgens traditie werd vooraf drie keer rond de vogel getrokken om die te ontdoen van de kwade geesten. Na de wijding van de vogel werden de eerste schoten gelost door de kerkelijke en wereldlijke overheid en de afgaande koning. Daarrna barstte de strijd los tussen zes gildebroeders om de fel begeerde koningstitel te veroveren. Bij het 107de  begaf de vogel het en het laatste stuk viel naar beneden.  Het was Mario van den Elsen die het presteerde om voor de derde achtereenvolgende keer, en vijf keer in zijn leven,  de vogel eraf te schieten. Dat betekent, dat hij nu de nieuwe koning wordt en in de loop van het komend jaar voor het leven tot keizer wordt gekroond. Mario van harte gefeliciteerd en geniet van het koningschap.

Na de installatie van de nieuwe koning werd het sponsorbedrag van de Fietste Mee aan de vier Laarbeekse verenigingen van de zonnebloem overhandigd. Zie hierover een artikel elders in dit blad. 

Direct hierna begon het luchtbuksschieten voor de jeugd tot 18 jaar. En het was weer Mike Manders die voor de tweede keer de vogel naar beneden haalde. Proficiat Mike.

Gelijktijdig met het luchtbuksschieten begon de wedstrijd voor het koningskruisschieten. En het waren Irma van Rixtel, Jan Rovers en Jan Rooijakkers die een zilveren kruis mee naar huis mochten nemen.

Tenslotte volgde de strijd voor de titel van kermiskoning of -koningin. Het was weer een spannende strijd en het lukte aan Carel Raaymakers om het laatste restje van de vogel naar beneden te schieten. Mario hing de nieuwe kermiskoning de rode sjerp om en daarmee wordt  Carel uitgenodigd om het komende gildejaar bij alle belangrijke gildefestiviteiten aanwezig te zijn. Carel van harte gefeliciteerd en wij wensen jou een mooi koningsjaar.

Voor overige foto's zie https://www.gildesintleonardus.nl/fotos/kermis:FotosKermis-13

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Geplaatst op 9 september 2019, 08:44

Fietste mee overhandigen sponsorgeld.

Overhandiging sponsorgeld van de Fietste Mee aan de zonnebloem Laarbeek

 Vijf jaar geleden is door het Gilde St. Leonardus en de Scouting de stichting Goede Doelen Laarbeek opgericht. Door deze oprichting benadrukten beide verenigingen hun sociale rol in onze gemeenschap en wilden terug naar hun oorspronkelijke taak. Dat is zorg voor de jeugd en voor de mensen die minder te besteden hebben.

Jaarlijks wordt door de Stichting Goede Doelen een gezinsfietstocht georganiseerd om met de opbrengst kleinschalige projecten te financieren. Het project moet zoveel mogelijk verband houden met Laarbeek, ofschoon ook kleine projecten voor de ontwikkelingslanden, die raakvlakken hebben met Laarbeek, ook tot de mogelijkheden behoren.

Dit jaar werd het sponsorbedrag overhandigd aan de  vier verenigingen van de zonnebloem in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout ter ondersteuning van ouderen en gehandicapten. Deze overdracht heeft intussen plaats gevonden op zaterdag 7 september op ’t Wipke na het koningschieten. Aan elke vereniging werd naar rato aantal inwoners een cheque uitgereikt. Men was erg blij met deze financiële ondersteuning.

Aan het einde werd Cees Huijbregts in de bloemetjes gezet, Cees heeft zijn bestuursfunctie na dertig jaar overgedragen aan Heidi de Louw Toonen.

En mocht u ook graag een project indienen dan kan dat via onze secretaris van de Stichting Goede Doelen Laarbeek Dhr. Joris Coolen, Heesweg 1, 5741 CR Beek en Donk, tel. 465848

Geplaatst op 9 september 2019, 08:41
Nieuwere berichten » «Oudere berichten