Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

verslag Kermis 2019

Mario van den Elsen voor de derde achtereenvolgende keer Koning van het Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Dankzij het mooie weer kunnen de gildebroeders en gildezusters van het gilde Leonardus weer terugzien op een goed geslaagde kermisdag. Alle activiteiten vonden plaats op zaterdag 7 september. Om half tien vertrok het gezelschap naar de afgaande koning Mario van den Elsen om hem een vendelgroet te brengen. Na een gezellig onderonsje vertrok het gezelschap naar de Leonarduskapel voor een gebedsdienst, die voorgegaan werd door onze Gildeheer Franklin De Coninck. Deze stond in het teken van de wonderbaarlijke genezing van een vrouw die vol vertrouwen de mantel van Jezus aanraakte. Het geloof heeft haar gered en ze mag weer bij de samenleving horen. Ook ons laat Hij niet in steek als we Hem om hulp vragen.

Na deze gebedsdienst werden we op ’t Wipke ontvangen door de gildezusters, die ons uitnodigden om samen met hen te genieten van de heerlijke erwten- of tomatensoep met broodjes.

Kort daarna werd begonnen met het schieten van de nieuwe koning van ons gilde. Geheel volgens traditie werd vooraf drie keer rond de vogel getrokken om die te ontdoen van de kwade geesten. Na de wijding van de vogel werden de eerste schoten gelost door de kerkelijke en wereldlijke overheid en de afgaande koning. Daarrna barstte de strijd los tussen zes gildebroeders om de fel begeerde koningstitel te veroveren. Bij het 107de  begaf de vogel het en het laatste stuk viel naar beneden.  Het was Mario van den Elsen die het presteerde om voor de derde achtereenvolgende keer, en vijf keer in zijn leven,  de vogel eraf te schieten. Dat betekent, dat hij nu de nieuwe koning wordt en in de loop van het komend jaar voor het leven tot keizer wordt gekroond. Mario van harte gefeliciteerd en geniet van het koningschap.

Na de installatie van de nieuwe koning werd het sponsorbedrag van de Fietste Mee aan de vier Laarbeekse verenigingen van de zonnebloem overhandigd. Zie hierover een artikel elders in dit blad. 

Direct hierna begon het luchtbuksschieten voor de jeugd tot 18 jaar. En het was weer Mike Manders die voor de tweede keer de vogel naar beneden haalde. Proficiat Mike.

Gelijktijdig met het luchtbuksschieten begon de wedstrijd voor het koningskruisschieten. En het waren Irma van Rixtel, Jan Rovers en Jan Rooijakkers die een zilveren kruis mee naar huis mochten nemen.

Tenslotte volgde de strijd voor de titel van kermiskoning of -koningin. Het was weer een spannende strijd en het lukte aan Carel Raaymakers om het laatste restje van de vogel naar beneden te schieten. Mario hing de nieuwe kermiskoning de rode sjerp om en daarmee wordt  Carel uitgenodigd om het komende gildejaar bij alle belangrijke gildefestiviteiten aanwezig te zijn. Carel van harte gefeliciteerd en wij wensen jou een mooi koningsjaar.

Voor overige foto's zie https://www.gildesintleonardus.nl/fotos/kermis:FotosKermis-13

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Geplaatst op 9 september 2019, 08:44

Fietste mee overhandigen sponsorgeld.

Overhandiging sponsorgeld van de Fietste Mee aan de zonnebloem Laarbeek

 Vijf jaar geleden is door het Gilde St. Leonardus en de Scouting de stichting Goede Doelen Laarbeek opgericht. Door deze oprichting benadrukten beide verenigingen hun sociale rol in onze gemeenschap en wilden terug naar hun oorspronkelijke taak. Dat is zorg voor de jeugd en voor de mensen die minder te besteden hebben.

Jaarlijks wordt door de Stichting Goede Doelen een gezinsfietstocht georganiseerd om met de opbrengst kleinschalige projecten te financieren. Het project moet zoveel mogelijk verband houden met Laarbeek, ofschoon ook kleine projecten voor de ontwikkelingslanden, die raakvlakken hebben met Laarbeek, ook tot de mogelijkheden behoren.

Dit jaar werd het sponsorbedrag overhandigd aan de  vier verenigingen van de zonnebloem in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout ter ondersteuning van ouderen en gehandicapten. Deze overdracht heeft intussen plaats gevonden op zaterdag 7 september op ’t Wipke na het koningschieten. Aan elke vereniging werd naar rato aantal inwoners een cheque uitgereikt. Men was erg blij met deze financiële ondersteuning.

Aan het einde werd Cees Huijbregts in de bloemetjes gezet, Cees heeft zijn bestuursfunctie na dertig jaar overgedragen aan Heidi de Louw Toonen.

En mocht u ook graag een project indienen dan kan dat via onze secretaris van de Stichting Goede Doelen Laarbeek Dhr. Joris Coolen, Heesweg 1, 5741 CR Beek en Donk, tel. 465848

Geplaatst op 9 september 2019, 08:41

Kermis 2019.

Kermisactiviteiten Gilde Sint Leonardus 2019

Na de hete maanden van de laatste tijd hopen we dat er nog enkele zomerse dagen overblijven voor het vieren van de Beek en Donkse kermis. Op zaterdag 7 september vinden alle activiteiten van het gilde plaats op het schietterrein ’t Wipke. Dat geldt dus voor het traditioneel koningschieten,  koningskruis schieten, luchtbuksschieten voor de jeugd en het schieten van de kermiskoning(in).

Er komt nog een extra activiteit bij nl. het aanbieden van een bedrag van de Stichting Goede Doelen {Fietste Mee]  aan de Zonnebloem.                     

Het kermisprogramma op zaterdag 7 september ziet er als volgt uit:

09.30 uur: bijeenkomst gildebroeders op ’t Wipke  om de afgaande koning  Mario van den Elsen een vendelgroet te brengen. Hierna volgt een gebedsdienst in de Leonarduskapel.

12.15 uur: broodjes en soep op ’t Wipke

13.00 uur: ontvangst van de gasten op ’t Wipke. Er is dan nog een mogelijkheid om kruisloten te kopen.

13.30 uur: aanvang koningschieten. Het belooft ook dit jaar weer een spannende strijd te worden en misschien wordt wel onze eerste keizer geschoten?  Als Mario van den Elsen voor de derde achtereenvolgende keer en voor de vijfde keer in zijn leven of Jan Huijbers voor de vijfde keer in zijn leven de vogel eraf schiet wordt hij nu koning en in de loop van het jaar, voor het leven, tot keizer gekroond.

Ook niet-gildebroeders van25 jaar of ouder en wonende in Beek en Donk mogen aan het koningschieten meedoen.

Zodra het laatste restje van de vogel gevallen is, wordt de nieuwe koning geïnstalleerd.

Na deze installatie wordt het sponsorbedrag van de Fietste Mee aan de Zonnebloem overhandigd.

15.30 uur: luchtbuksschieten voor de jeugd tot 18 jaar.                                

Wie neemt de plaats in van de huidige jeugd-kermiskoning Mike Manders.                                                                              

16.00 uur: koningskruisen schieten. Kruisloten moeten voor 15.30 uur gekocht zijn.

18.00 uur: zowel dames als heren boven 18 jaar mogen deelnemen aan de strijd om de titel van kermiskoning of–koningin. Deze titel schept geen enkele verplichting t.o.v. het gilde. Het is enkel voor de eer en gezelligheid.

Helaas moeten we afscheid nemen van onze kermiskoningin 2018 Jolanda Steegs, maar ongetwijfeld zal zij zich mengen in de strijd om voor de tweede keer de titel in ontvangst te nemen.

Wij wensen u allen prettige kermisdagen en u bent op zaterdag 7 september van harte welkom op ’t Wipke.

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.gildesintleonardus.nl

Met gildegroet,

Gildebroeders van het gilde Sint Leonardus Beek en Donk

Voor een uitgebreide agenda zie:  www.gildesintleonardus.nl/nieuws/agenda.

Redactie nieuwsbrief Cees Huijbregts en Geert-Jan van Rixtel Bzn.

Laatst bewerkt op 13 augustus 2019, 17:28. Geplaatst op 13 augustus 2019, 17:22.
Nieuwere berichten » «Oudere berichten