Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Donckse Wij-ing 26 mei 2019 

Openlucht Eucharistieviering 26 mei 10:00 uur.

 

·         Feest van de Donckse Wij-ing.

·         Eucharistieviering in de open lucht aan de Goorloop, hoek Kapelstraat-Lage Heesweg

·         Beek en Donk, Zondag 26 mei 2019.

·         Aanvang 10:00 uur.

 

Op zondagmorgen 26 mei a.s. om 10.00 uur wordt een openluchtviering gehouden bij de St..Leonarduskapel aan de Goorloop (hoek Kapelstraat-Lage Heesweg)

Dit jaar is het een Eucharistieviering, voorgegaan door Pastoor Jos Verbraeken en diaken/gildeheer Franklin De Coninck. Het is een sfeervol samenzijn van gildebroeders, gildezusters, vrienden en buurtgenoten, vereerders van St. Leonardus uit Beek en Donk en wijde omgeving.

Deze feestelijke viering voert ons meer dan honderden jaren terug toen De Donck een belangrijke bedevaartplaats was van de H. Leonardus, de patroon van onze gesloten Leonarduskerk en de patroon van ons gilde. In de loop der jaren is de verering van de H. Leonardus over heel Europa verspreid.

 

De Eucharistieviering wordt opgeluisterd door de dames van het Leonarduskoor o.l.v. Jolanda Vos met orgelbegeleiding van Tony Werners’

 

Mogelijkheid voor een misintentie € 10,-

Info@gildesintleonardus.nl of secretariaat 0492-463005.

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats breng dan zelf een tuinstoel of klapstoel mee.

 

Wij hopen u op de Donckse Wij-ing te mogen ontvangen.

Gildebroeders van het gilde Sint Leonardus Beek en Donk.

Laatst bewerkt op 7 may, 20:41. Geplaatst op 7 may, 20:04.

Verslag Laarbeeks-Koningschieten 28 april 2019

Ruim 11 jaar geleden ontstond het initiatief voor een verbroedering van de Laarbeekse gilden, vooral met het doel elkaar beter te begrijpen en respectvol te benaderen. Vroeger was er wel wat haat en nijd tussen de gilden, maar gelukkig is dit ten goede gekeerd en is samenwerking geen probleem meer. Het initiatief voor verbroedering resulteerde uiteindelijk in het jaarlijks Laarbeekse koning- schieten. De afspraak was dat beurtelings één van de 5 Laarbeekse gilden de organisatie ter hand zou nemen. Dit jaar was het weer de beurt aan de gildebroeders van het St. Leonardusgilde. Het evenement vond plaats op het schietterrein ’t Wipke te Beek en Donk.  Om 13.00 uur werden de 4 andere  gilden (St. Antoniusgilde, St. Margarethagilde, O.L.Vrouwegilde en het St. Servatiusgilde) door het St. Leonardusgilde hartelijk welkom geheten. Na wat openingswoorden door Hoofdman Geert-Jan v. Rixtel   en de vertegenwoordiger van de gemeente en het vrijen van de vogel volgde het openingsgebed door onze gildeheer Franklin De Coninck en de zegening van de mooi vervaardigde vogel.  Hij wenste dat deze vogel het stralende middelpunt mag zijn van een ontspannen ontmoeting van Laarbeekse gildebroeders en –zusters en van alle mensen, die de schuttersgilden een warm hart toedragen. Na dit gebed moest de afgaande koning, Maarten Engels, zijn koningsschild inleveren en werd hem door de schenker van het koningsschild, de Heer Biemans, een replica opgespeld. Na de eerste schoten door de geestelijke en wereldlijke overheid, de afgaande koning en Frans Biemans begon de strijd tussen 23 schutters om de fel begeerde titel van Laarbeeks koning 2019 te bemachtigen.. Gelijktijdig werd ook geschoten voor de jeugdkoning.

De vogel liet zich niet gemakkelijk verschalken en bood stevig weerstand, maar moest toch bij het 144ste schot het loodje leggen. Het was André van Nunen, gildebroeder van het gilde St. Leonardus, die het laatste stukje van de vogel wist neer te halen. André van harte proficiat en wij wensen jou een heel mooi Laarbeeks koningsjaar. Hierna volgde de installatie waarbij André beloofde aan de verplichtingen verbonden aan het Laarbeeks koningschap te zullen voldoen. Hierna werd hem het koningsschild omgehangen en werd de koningsborrel geschonken aan alle aanwezigen.

Ook de jeugd was enthousiast bezig met het winnen van de titel van jeugdkoning. En het was Cris Engels, een zoon van de afgaande koning Maarten Engels, die deze titel wist te veroveren.

Cris van harte proficiat en maak er iets moois van.

Na de vendelgroet voor de Laarbeekkoning en de jeugdkoning werd om ca 20.00 uur deze super gezellige verbroederingsdag afgesloten.

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 29 april, 19:17. Geplaatst op 29 april, 18:19.

Laarbeekskoningschieten.

Op zondag 28 april is het weer zover wij: het Gilde Sint Margaretha , Gilde Onze Lieve Vrouwe, Gilde Sint Servatius, Gilde Sint Antonius en Gilde Sint Leonardus gaan onderling een nieuwe LaarbeekKoning Schieten. Hiervoor willen wij U van harte uitnodigen.

Organisatie dit jaar in handen van het Gilde Sint Leonardus.

Programma:

13:00 uur : Ontvangst op Schietterrein ’t Wipke te Beek en Donk aan de Zwinkelweg 6. 1

13:45 uur : Opstellen voor het vrijen van de vogel.
14:00 uur : Openingswoord Hoofdman Gilde Sint Leonardus, Woordje vertegenwoordiger Gemeente Laarbeek, Openingsgebed door Franklin de Coninck,
14:15 uur : Inleveren van Koningsschild, opspelden replica door Frans Biemans, Woord van afgaande Koning.
14,30 uur : Aanvang schieten. Volgorde : Pastoor / Gildeheer, Burgemeester / Vertegenwoordiger gemeente Laarbeek. Frans Biemans, Afgaande Koning Maarten Engels. Daarna volgens volgorde schietlijst. 

Tijdens het Laarbeekskoning schieten wordt ook de Jeugdkoning geschoten. 

Om ???? uur Bekend worden van nieuwe Koning en Jeugd Koning.

Gevolgd door de gebruikelijke rituelen.

Tot 20:00 uur gezellig samen zijn.

(Oud) Laarbeekkoningen  : Stefan van Veghel, Jan Manders, Theo de Jong,  Jos Gruiters, Roel van Eijndhoven, Jos van de Heuvel, Mario van de Elsen, Peter van den Burgt, Jan Rovers, Jan van de Laar en Maarten Engels.

Met Gildegroet,

Gildebroeders van het Gilde St.Leonardus

Laatst bewerkt op 19 april, 15:37. Geplaatst op 9 april, 21:00.
Nieuwere berichten » «Oudere berichten