Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

600 jaar Gilde Sint Leonardus van de Donck.

Op 6 mei 1422  “op het uur van de vespers of daaromtrent” verschenen te ’s-Hertogenbosch ten huize van Godevaert Bouwens gelegen nabij de markt in Den Bosch, Aert van Lieshout , priester in het bisdom Luik en tevens openbaar notaris en Gooswijn Model van der Donck , wapendrager van het bisdom Luik. Ze kwamen daar samen  om een oorkonde te ondertekenen waarbij  Gooswijn Model van der Donck het op zich nam om “te Donck in de parochie Beke de stichting en begiftiging van kapel of ‘t altaar” te realiseren dit ter ere van  o.a. de heilige Leonardus van Noblac. Vervolgens wordt uitgebreid beschreven welke gunsten hij verleent om het gebouw te stichten, het te onderhouden en daarnaast  te voorzien in het onderhoud van de aan de kapel verbonden priester.    

Deze oorkonde ligt ten grondslag aan het ontstaan van de Leonarduskapel op Donk. De kapel werd in 1632 door de Norbertijner prelaat en pastoor van Mierlo, Augustinus Wichmans, beschreven als “vermaard door wonderen en bezocht door een grote toeloop van pelgrims”.

De eerdergenoemde Gooswijn had een bestuursfunctie in de stad Den Bosch en was als vertegenwoordiger van de hertog van Brabant,  de zogenaamde laagschout,  verantwoordelijk voor de  civiele zaken en gaf leiding aan het schepencollege van Den Bosch.

Zonder dat daarvan  een schriftelijke bevestiging is te vinden gaan de deskundigen er vanuit dat tegelijk met de stichting van de kapel ook een broederschap of gilde met die naam is opgericht zoals dat gebruikelijk was in die jaren. Het Gilde Sint Leonardus,  ofwel “de Rooi Skut” in de volksmond genoemd, heeft daarom altijd deze datum als oprichtingsdatum gehanteerd. Zo werd in 1947 het 525 jarig bestaan gevierd en staat voor het jaar  2022 een uitgebreide feestelijke herdenking van het 600 jarig bestaan op het programma.

Een van de hoogtepunten is ongetwijfeld de viering van de jaarlijkse  “Doncke Wijing” op 29 mei 2022 bij de Leonarduskapel op de hoek Kapelstraat en Lage Heesweg bij de brugje over De Goorloop. De bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch, Monseigneur Gerard de Korte, zal dit jaar in deze bijzondere viering voorgaan. De aanvang van de viering is om 10.00 uur.  

De kapel, door de gildebroeders zelf gebouwd, werd In 1979 in gebruik genomen, als vervanging van de oorspronkelijke kapel welke in de 18e eeuw teloor is gegaan.    

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een boek waarin de geschiedenis van deze en de oorspronkelijke kapel  en het Gilde Sint Leonardus uitgebreid worden verhaald. Het boek zal in de loop van mei 2022 worden gepresenteerd. 

Schrijver Tonnie van de Graft. 

 

Laatst bewerkt op gisteren, 22:18. Geplaatst op gisteren, 21:55.

Artikel Eindhovens dagblad 600 jaar Gilde Sint leonardus

 

Geplaatst op 15 january, 12:06

Beste wensen voor het nieuwe jaar 2022

 

Fijne Feestdagen en de beste wensen voor 2022.

 

Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus van de Donck.

 

 

 

Theo Vermeulen, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Tonny van de Graft, Piet Rovers, Antoon de Groot, Huub van de Heuvel, Tijn van der Bruggen, Jan Rovers, Mario van den Elsen, Willie van der Heijden, Harrie van Dijk, Jan Rooijakkers, Andre van Nunen, Bart van Dinteren, Geert-Jan van Rixtel [Bzn], John Verhoeven, Ruud Vermeulen, Geert-Jan van Rixtel [Fzn], Leon de Louw.

 

 

Geplaatst op 23 december 2021, 13:09
«Oudere berichten