Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Jaarvergadering 2020

Jaarvergadering Gilde St. Leonardus     

 Zaterdagmiddag jl. 25 januari 2020 hield het gilde St. Leonardus haar jaarvergadering. Maar liefst 20 agendapunten passeerden de revue. Een hele middag van 13.00 – 18.00 uur vergaderen. Kan dat wel? Ja bij het gilde St. Leonardus is dat mogelijk. Met koffie- en gebak en een biertje ging het met een snelvaart door de agenda.

Maar eerst nodigde de traditie ons uit voor een gebedsviering in onze Leonarduskapel. Onze gildeheer Franklin De Coninck ging voor in deze viering en sprak de verwachting uit dat ons overleg, gezien de agenda die is opgesteld, wel nieuwe inspiratie zal brengen in een open gesprek over de toekomst van ons gilde. Maar zover is het nog niet gekomen.

Na deze korte maar mooie gebedsviering trokken we weer naar ons schietterrein ’t Wipke om aan de vergadering te beginnen.

Bij enkele agendapunten werd wat langer stil gestaan. Een belangrijk punt was de herverkiezing van onze voorzitter en commandant. Met algemene stemmen en een warm applaus werden Geert-Jan (Bzn) en Jan Rooyakkers herkozen voor een periode van 4 jaar.

En omdat Mari van den Elsen het afgelopen jaar zich tot koning en keizer heeft geschoten werden voorstellen gedaan voor de aanschaf van de keizersketen. Ook de viering van het  600-jarig bestaan werd besproken, waarvoor een commissie is ingesteld.

Een levendig gesprek ontstond rond het agendapunt met betrekking tot het toelaten van dames binnen het St. Leonardusgilde. De meningen hierover waren erg verdeeld en ondanks de vele goede argumenten voor toelating was het onmogelijk hierover al een definitief besluit te nemen. In de komende tijd zal hierover nog vaak worden gediscussieerd.

Na de rondvraag kon de voorzitter om 18.00 uur deze vergadering sluiten met de Christelijke groet en was het wachten op de gildezusters voor een gezamenlijke Brabantse koffietafel.

In verband met zijn 25-jarig lidmaatschap van het Gilde St. Leonardus werd door de voorzitter bij Huub van de Heuvel een zilveren Leonardus opgespeld en werd hij hartelijk bedankt voor zijn trouwe inzet bij het gilde, vooral met betrekking tot het beoordelen en het aanleveren van zilver.  Maar ook zijn vrouw Truus deelde in de feestvreugde. Zij heeft in al die jaren als gildezuster haar medewerking gegeven aan de organisatie van diverse gilde-activiteiten. Daarom werd zij in de hulde betrokken en ontving zij uit handen van de voorzitter een mooie bos bloemen. En rond de klok van tien kon deze jaarvergadering succesvol worden afgesloten.

 Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 28 januari, 19:31. Geplaatst op 27 januari, 20:01.
Volgende »« Vorige