Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Jaarvergadering

1 2 3

Jaarvergadering 18 februari 2017

Zaterdag 18 februari was de jaarlijkse  jaarvergadering van het Gilde Sint Leonardus. Voorafgaande aan de vergadering brachten we een bezoek aan onze Leonardus kapel aan de Goorloop. De vergadering werd afgesloten met een koffietafel samen met onze gildezusters. Een van de agenda punten was het stemmen over een nieuw lid. We stemmen over een nieuw lid met witte en zwarte bonen. Tonnie van de Graft is vanaf 18 februari Gildebroeder van Het al oude Gilde Sint leonardus.

1 2 3