Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Fietste mee overhandigen sponsorgeld.

Overhandiging sponsorgeld van de Fietste Mee aan de zonnebloem Laarbeek

 Vijf jaar geleden is door het Gilde St. Leonardus en de Scouting de stichting Goede Doelen Laarbeek opgericht. Door deze oprichting benadrukten beide verenigingen hun sociale rol in onze gemeenschap en wilden terug naar hun oorspronkelijke taak. Dat is zorg voor de jeugd en voor de mensen die minder te besteden hebben.

Jaarlijks wordt door de Stichting Goede Doelen een gezinsfietstocht georganiseerd om met de opbrengst kleinschalige projecten te financieren. Het project moet zoveel mogelijk verband houden met Laarbeek, ofschoon ook kleine projecten voor de ontwikkelingslanden, die raakvlakken hebben met Laarbeek, ook tot de mogelijkheden behoren.

Dit jaar werd het sponsorbedrag overhandigd aan de  vier verenigingen van de zonnebloem in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout ter ondersteuning van ouderen en gehandicapten. Deze overdracht heeft intussen plaats gevonden op zaterdag 7 september op ’t Wipke na het koningschieten. Aan elke vereniging werd naar rato aantal inwoners een cheque uitgereikt. Men was erg blij met deze financiële ondersteuning.

Aan het einde werd Cees Huijbregts in de bloemetjes gezet, Cees heeft zijn bestuursfunctie na dertig jaar overgedragen aan Heidi de Louw Toonen.

En mocht u ook graag een project indienen dan kan dat via onze secretaris van de Stichting Goede Doelen Laarbeek Dhr. Joris Coolen, Heesweg 1, 5741 CR Beek en Donk, tel. 465848

Geplaatst op 9 september 2019, 08:41
Volgende »« Vorige