Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Verslag Laarbeeks-Koningschieten 28 april 2019

Ruim 11 jaar geleden ontstond het initiatief voor een verbroedering van de Laarbeekse gilden, vooral met het doel elkaar beter te begrijpen en respectvol te benaderen. Vroeger was er wel wat haat en nijd tussen de gilden, maar gelukkig is dit ten goede gekeerd en is samenwerking geen probleem meer. Het initiatief voor verbroedering resulteerde uiteindelijk in het jaarlijks Laarbeekse koning- schieten. De afspraak was dat beurtelings één van de 5 Laarbeekse gilden de organisatie ter hand zou nemen. Dit jaar was het weer de beurt aan de gildebroeders van het St. Leonardusgilde. Het evenement vond plaats op het schietterrein ’t Wipke te Beek en Donk.  Om 13.00 uur werden de 4 andere  gilden (St. Antoniusgilde, St. Margarethagilde, O.L.Vrouwegilde en het St. Servatiusgilde) door het St. Leonardusgilde hartelijk welkom geheten. Na wat openingswoorden door Hoofdman Geert-Jan v. Rixtel   en de vertegenwoordiger van de gemeente en het vrijen van de vogel volgde het openingsgebed door onze gildeheer Franklin De Coninck en de zegening van de mooi vervaardigde vogel.  Hij wenste dat deze vogel het stralende middelpunt mag zijn van een ontspannen ontmoeting van Laarbeekse gildebroeders en –zusters en van alle mensen, die de schuttersgilden een warm hart toedragen. Na dit gebed moest de afgaande koning, Maarten Engels, zijn koningsschild inleveren en werd hem door de schenker van het koningsschild, de Heer Biemans, een replica opgespeld. Na de eerste schoten door de geestelijke en wereldlijke overheid, de afgaande koning en Frans Biemans begon de strijd tussen 23 schutters om de fel begeerde titel van Laarbeeks koning 2019 te bemachtigen.. Gelijktijdig werd ook geschoten voor de jeugdkoning.

De vogel liet zich niet gemakkelijk verschalken en bood stevig weerstand, maar moest toch bij het 144ste schot het loodje leggen. Het was André van Nunen, gildebroeder van het gilde St. Leonardus, die het laatste stukje van de vogel wist neer te halen. André van harte proficiat en wij wensen jou een heel mooi Laarbeeks koningsjaar. Hierna volgde de installatie waarbij André beloofde aan de verplichtingen verbonden aan het Laarbeeks koningschap te zullen voldoen. Hierna werd hem het koningsschild omgehangen en werd de koningsborrel geschonken aan alle aanwezigen.

Ook de jeugd was enthousiast bezig met het winnen van de titel van jeugdkoning. En het was Cris Engels, een zoon van de afgaande koning Maarten Engels, die deze titel wist te veroveren.

Cris van harte proficiat en maak er iets moois van.

Na de vendelgroet voor de Laarbeekkoning en de jeugdkoning werd om ca 20.00 uur deze super gezellige verbroederingsdag afgesloten.

Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Laatst bewerkt op 29 april, 19:17. Geplaatst op 29 april, 18:19.
Volgende »« Vorige