Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Jaarvergadering 2019

Verslag  jaarvergadering Gilde St. Leonardus Beek en Donk

 

Op zaterdagmiddag 9 februari 2019 heeft het gilde St. Leonardus haar jaarvergadering gehouden. Het was een vergadering van maar liefst 16 agendapunten. Maar er waren veel hamerstukken bij,  zodat deze vergadering toch ruimschoots binnen de geplande tijd kon worden afgesloten.

Traditiegetrouw begonnen we om 13.15 uur met een gebedsdienst in de St. Leonarduskapel,  voorgegaan door onze gildeheer Franklin De Coninck. Deze gebedsdienst stond in het teken van de kracht van het zaad. De boer die gezaaid heeft staat ermee op en gaat ermee naar bed. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort. God laat ons dromen. Hij geeft ons moed voor de volgende dag, voor de toekomst. En zoals Huub Oosterhuis het zegt: “Gij geeft het uw beminden in de slaap”.

Omdat het Huukske gesloten is, werd de jaarvergadering gehouden op het schietterrein ’t Wipke. De deken/schrijver Jan Rovers las de notulen voor en deken/penningmeester André van Nunen werd decharge verleend voor het keurige financiële verslag.  De bestuursleden Geert-Jan van Rixtel (Fr.z) en Harrie van Dijk waren aftredend, maar zij stelden zich weer herkiesbaar, waarmee de hele vergadering unaniem akkoord ging.

Een belangrijk punt was de vorming van een commissie, die moest onderzoeken of een gildefeest in 2022 bij het 600-jarig bestaan van ons gilde zowel organisatorisch als financieel mogelijk is. De gildebroeders Mario van den Elsen, Jan Rooijakkers en Tonny van de Graft   stelden zich beschikbaar.

In agenda punt 13 werden de 24  activiteiten besproken die in 2019 zouden plaatsvinden. Daarbij kwam heel speciaal het onderhoud van de kapel aan de orde. In verband met asbest moet het dak worden vervangen en daarvoor werd een helpende hand erg gewaardeerd.

Om 17.00 uur kon de voorzitter deze vlotte vergadering afsluiten en was er nog een mogelijkheid een glaasje te drinken of een kaartje te leggen. Hierna druppelden de gildezusters binnen om  samen met de partners van de overleden gildebroeders deel  te nemen aan een smakelijke Brabantse koffietafel verzorgd door enkele gildezusters. Tijdens de koffietafel  vond de installatie plaats van een nieuwe gildebroeder Bart van Dinteren. Door de voorzitter werd hem een zilveren speld opgespeld als teken dat hij bij ons gilde behoort. Bart van harte welkom en wij wensen jou veel succes en een mooie tijd bij ons gilde.Hierna bood onze nieuwe koning Mario van den Elsen een enveloppe aan, die pas geopend mocht worden nadat ons gilde een keizer had geschoten. Twee kandidaten staan op de nominatie voor deze titel: Jan Huijbers en Mario van den Elsen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.gildesintleonardus.nl

Gilde St.Leonardus Beek en Donk

Geplaatst op 11 february, 20:12
Volgende »« Vorige