Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Patroons dag 6 november 2018

 

Sfeervolle Teerdag van het St. Leonardusgilde.

De viering van het patroonfeest van de H. Leonardus werd ingezet op zondag 4 november 2018 met een plechtige Eucharistieviering , voorgegaan door Pastoor Jos Verbraeken en onze  Gildeheer Franklin De Coninck. De gezangen werden verzorgd door het Leonarduskoor en tijdens de communie werd het lied gezongen van “t kapelleke van St. Lennert”, geschreven door onze gildebroeder Tonny van de Graft. In zijn overweging stelde onze gildeheer de vraag centraal: “Wat is het eerste gebod ? ”, met  als antwoord: “De liefde tot God en de  liefde tot de medemens”. Na de viering werd aan de pastoor en de gildeheer de eed van trouw afgelegd. Hierna werd aan alle aanwezigen een lekker bakje koffie aangeboden.

Op 6 november was de officiële feestdag, die begon met een gebedsviering in onze Leonarduskapel, met als thema vergeving vragen en elkaar vergeving schenken. 

Na de gebedsviering werd een vendelgroet gebracht aan onze Gildeheer en aan Ties van de Velden, die enkele maanden geleden het stokje van de zorg voor de kapel heeft overgedragen  aan Henk Kanters. Ook Henk deelde mee in de vendelgroet.

Hierna trokken we naar de Nieuwe Werf, waar we met veel enthousiasme werden ontvangen. ER werd een vendelgroet gebracht aan de bewoners, die zelf ook met hun instrumenten actief deelnamen aan deze feestelijke ontvangst. We werden weer heel gastvrij uitgenodigd voor een kopje koffie, waarna we koers zetten richting  gemeentehuis, waar we ontvangen werden door de burgemeester en alle wethouders. Vooraf aan de vendelgroet werd de eed van trouw afgelegd aan het wereld gezag. In een mooie toespraak liet onze burgemeester blijken dat hij goed op de hoogte was van ons gildewezen. Tenslotte werd nog een vendelgroet gebracht aan onze gastheer en gastvrouw Jos en Cobie, die hierna voor een rijk gevulde Brabantse koffietafel hadden gezorgd, waarbij ook de gildezusters en de burgemeester waren uitgenodigd.

 

Als laatste onderdeel van deze teerdag was een bezoek aan het Jan Visser Museum in Helmond.

Dit museum geeft een goed beeld van leven en werken van 1850 tot 1950. Allerlei soorten gereed-schappen en machines, waarmee de gezinnen in die tijd werkten, waren hier tentoongesteld.

Beslist de moeite waard om hier ook eens een kijkje te komen nemen.

Met dit bezoek werd onze teerdag beëindigd.

Gilde St.Leonardus Beek en Donk

 

 

Laatst bewerkt op 29 december 2018, 13:14. Geplaatst op 16 november 2018, 20:32.
Volgende »« Vorige