Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Patroonsdag

1 2

patroons dag 6 november 2018

Op 6 november was de officiële feestdag, die begon met een gebedsviering in onze Leonarduskapel, met als thema vergeving vragen en elkaar vergeving schenken. 

Na de gebedsviering werd een vendelgroet gebracht aan onze Gildeheer en aan Ties van de Velden, die enkele maanden geleden het stokje van de zorg voor de kapel heeft overgedragen  aan Henk Kanters. Ook Henk deelde mee in de vendelgroet. Voor meerinformatie zie nieuws.

1 2