Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Patroonsdag

1 2

Eucharistieviering patroonsfeest Sint Leonardus. 4 nov 2018


Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op zondag 4 november 2018 om 11.00 uur het feest van zijn patroon.

Deze plechtige viering vindt plaats in de H.Michaëlkerk in Beek en wordt voorgegaan door pastoor Jos Verbraeken en diaken-gildepastor Franklin De Coninck. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor, onder leiding van de dirigente Mevrouw Y. Vos en organist Mevrouw A. Werners

1 2