Anno 1422
Gilde Sint Leonardus
Beek en Donk

Het laatste nieuws van het gilde Sint Leonardus.

Patroon dag 2017

Verslag viering patroonsfeest van St. Leonardus 6 november 2017

Het patroonsfeest van St.Leronardus werd ingezet op zondag 5 november 2017 met een feestelijke Eucharistieviering voor de hele parochiegemeenschap, voorgegaan  door Pastoor Jos Verbraeken en Gilde/pastor Franklin De Coninck.  In zijn overweging benadrukte Franklin dat we in onze hectische tijd dienaar moeten zijn voor onze medemens, met het accent op vriendelijkheid, geduld en meelevend, vooral voor de vluchtelingen en vreemdelingen.

De echte feestdag was echter op maandag 6 november, de dag dat het Gilde St.Leonardus haar teerdag vierde. Traditiegetrouw brachten we na de gebedsdienst, die in het teken stond van God, bron van licht, een vendelgroet aan Ties van de Velden en   gildepastor,  aan de leerlingen van Basisschool De Raagten, aan de bewoners van de Nieuwe Werf, aan het gemeentebestuur en ten slotte aan onze gastheer en gastvrouw Jos en Cobi van der Kamp. De Brabantse koffietafel liet ons goed smaken. Na de lunch werd een cheque aangeboden aan Stichting Super Sociaal Laarbeek (zie elders in deze krant). Hierna reden we naar Veghel voor een excursie naar het museum van de stichting Industrieel  Erfgoed Meierij (SIEMei). Het museum met zijn schat van voorwerpen en machines bood ons een kijkje in het regionale technische  en agrarische bedrijfsleven van de Brabantse Meierij. Veel authentieke voorwerpen brengen de geschiedenis in beeld. Informatie over voertuigen, machines en voorwerpen doen het verleden herleven.

Om 19.00 uur waren we met alle gildezusters weer present voor een diner in buffetvorm. Tijdens dit diner werd Hans Claes een bos bloemen aangeboden voor de heerlijke maaltijd, die hij had samengesteld en werd Tonny van de Graft geïnstalleerd als gildebroeder. Hierna bood koning Mario van den Elsen zijn nieuwe schild aan en toen was het Jan Rovers die de drie tamboers ging toespreken.

Geert-Jan van Rixtel(Bzn) en Geert-Jan van Rixtel (Fr.zn) hadden enkele maanden terug al hun 40 jarig lidmaatschap gevierd en André van Nunen was 25 jaar bij de Schut. In een gloedvolle toespraak memoreerde Jan de vele verdiensten van de drie tamboers, waarna aan hen een mooi speldje werd overhandigd en de dames werden vereerd met een bos bloemen.

Zo was deze teerdag weer positief verlopen en tegen de klok van twaalf ging iedereen erg voldaan naar huis met dank aan de mensen die deze dag hadden georganiseerd.

 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk.

 

 

 

Geplaatst op 11 november 2017, 08:06, laatst bewerkt op 6 februari, 19:14.

Leonardusviering 5 nov 2017

Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus 5 november 2017 11:00 uur in de H.Michaëlkerk in Beek.
Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op zondag 5 november 2017 om 11.00 uur het feest van zijn patroon. Deze plechtige viering vindt plaats in de H.Michaëlkerk in Beek en wordt voorgegaan door pastoor Jos Verbraeken en diaken-gildepastor Franklin De Coninck. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor, onder leiding van de dirigente Mevrouw Y.Vos en organiste Mevrouw A. Werners.

De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. De teerdag van het Gilde Sint Leonardus, die gekoppeld is aan deze dag, vieren wij dan ook op maandag 6 november 2017. Deze dag begint met een gebedsdienst in onze leonardus kapel aan de Goorloop. Achtereenvolgens zullen wij een vendelgroet brengen bij het  De Nieuwe Werf en bij het gemeenthuis voor B&W. Een verslag hiervan zult u kunnen lezen in de mooilaarbeek krant van volgende week.

Gilde Sint Leonardus

 

Geplaatst op 29 oktober 2017, 08:29

Federatie Wedstrijden 2017

Han Konings federatiekampioen standaardrijden.

Op zondag 17 september jl. vonden de federatiekampioenschappen plaats. Dit jaar werd het georganiseerd door het Gilde Sint Joris Stratum, Eindhoven. Hier strijden de beste uit de 6 kringen van de Noord-Brabantse Federatie om de
titel Federatiekampioen. Het betreft de onderdelen Vendelen, Trommen, Bazuinblazen en Standaardrijden.
Han Konings, gildebroeder van het Gilde Sint Leonardus, deed mee aan het onderdeel standaardrijden en als nevenactiviteit aan de wedstrijd Ringsteken. Han behaalde met zijn paard Timen de 1e prijs met het standaardrijden en de 2e prijs bij het ringsteken.

Een fantastische prestatie. Tijdens het Landjuweel in Soest op 3 september jl. wist Han ook
al de eerste prijs te bemachtigen in de optocht en de derde prijs bij ringsteken. Of hij het van zijn vader heeft, weten we niet, maar Han is voor ons gilde een heel belangrijke aanwinst.

Gilde Sint leonardus      

Geplaatst op 18 september 2017, 18:59, laatst bewerkt op 18 september 2017, 20:40.
Nieuwere berichten » «Oudere berichten